Provincie Gelderland


Provincie levert financiële bijdrage aan project "versterking bedrijfsleven ETP"

23 juni 1999

Nr. 99-256

De provincie Gelderland heeft besloten het project "Versterking Bedrijfsleven ETP" te co-financieren met een bedrag van maximaal 353.175,--, af komstig uit het beschikbare budget van het ministerie van Economische Zaken. Het project bevordert de start van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) in Valburg en versterkt het logistieke bedrijfsleven in de regio KAN.

Het project "Versterking Bedrijfsleven ETP" is een initiatief van de vereniging 5 MDN (belangenvereniging voor vervoerders en verladers in de KAN- regio), die hiermee een bijdrage wil leveren aan de economische ontwikkeling van het KAN tot Multimodale Transport Regio. De plannen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het nieuwe projectplan "Versterking Bedrijfsleven ETP 1999-2001", dat voortborduurt op het plan voor de periode 1996-1998. De evaluatie van het projectplan 1996-1998 maakt duidelijk dat voort zetting van de activiteiten van 5 MDN zeer gewenst is. De provincie zal zes Eurowerk-projecten uit het plan voor 1999-2001 mee-financieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW-EZ, de heer R. van Hövell, tel. (026) 359 91 55, e-mail: r.hovell@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevr. A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: a.schippers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse bijdrage project "versterking bedrijfsleven ETP" '
Lees ook