Provincie Gelderland


Vaststellen dienstregelingen interlokaal openbaar vervoer 1999-2000

28 april 1999

Nr. 99-176

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de dienstregelingen van de Openbaar Vervoerbedrijven vastgesteld. De dienstregelingen gaan 30 mei in en lopen tot 27 mei 2000. Belangrijkste wijziging voor het interlokaal openbaar vervoer is de start per 30 mei van de nieuwe onderneming Syntus in de Achterhoek. Dit bedrijf begint vanaf dat moment geïntegreerd vervoer met bus en trein waarbij met dit bedrijf gereisd kan worden met één vervoerbewijs. Voordien stond was dit project bekend onder de naam IGO-plus.

Na het vaststellen worden de verschillende dienstregelingen op 11 mei 1999 gepubliceerd. Vanaf die dag gaat ook de bezwarentermijn in. Gedurende zes weken heeft iedere belanghebbende de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het besluit.

VSN I
De dienstregeling voor het bedrijf VSN I (voorheen Midnet en Oostnet) zijn nog niet vastgesteld. Op dit moment zijn nog onderhandelingen gaande tus sen VSN I en de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Noord- Holland om te komen tot meerjaren-afspraken met betrekking tot de exploi tatiebijdrage. Waarschijnlijk wordt in de loop van het jaar de dienst regeling aangepast. De dienstregelingen voor de buurtbussen blijven onge wijzigd.

Syntus
Het merendeel van de trajecten bedient Syntus B.V. met reguliere buslijnen, waaronder een tweetal stadsdiensten (te weten Doetinchem en Zutphen). Daarnaast gaat Syntus een tweetal treindiensten exploiteren op de trajec ten Zutphen-Winterswijk v.v. en Doetinchem-Winterswijk v.v.

De uurdienst per trein op het traject Zutphen - Winterswijk wordt aangevuld met een uurdienst per bus op hetzelfde traject zodat alsnog een halfuurdienst wordt geboden. De busdienst op het traject Zutphen-Winters wijk v.v. zal vervallen op het moment dat de benodigde aanpassing aan het spoor gereed is (gepland met ingang van dienstregeling 2001/2002). Vanaf die datum start een halfuurdienst per trein. Tenslotte exploiteert Syntus nog een aantal buurtbussen. BBA

Lijn 164

* De vertrektijden uit s-Hertogenbosch worden aangepast op de schooltijden.

Lijn 165

* De vaste vertrek- en aankomsttijden worden aangepast waardoor de aansluiting op lijn 89 in Rossum en de intercitytrein in s-Herto genbosch verbetert.

* De eerste rit uit s-Hertogenbosch en de laatste rit uit Rossum vervallen op maandag t/m vrijdag.
* Een overstapmogelijkheid in Hedel lijn 166 tijdens de koopavond in s-Hertogenbosch, en voor enkele vroege verbindingen op zaterdag ochtend en op zaterdagavond. Lijn 166
* De vaste vertrek- en aankomsttijden en de rijtijd worden aangepast en in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Hierdoor ver betert de aansluiting op de intercitytreinen in s-Hertogenbosch.
* Vanwege het minimale gebruik vervalt op maandag t/m vrijdag en zaterdag de eerste rit uit s-Hertogenbosch. Hetzelfde geldt voor de laatste rit op zaterdag uit Well. Lijn 568
* Het aanpassen van de vertrektijden. Hierdoor verbetert de aanslui ting op lijn 166 en de trein in Zaltbommel.

Hermes
Hermes voert op drie lijnen wijzigingen in

Lijn 45

* Op maandag t/m vrijdag en zaterdag wordt op een aantal ritten door gereden naar halte Passewaaij in Tiel om de verbinding tussen Tiel NS en de wijk Passewaaij te verbeteren. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor aansluitend openbaar vervoer.

Lijn 46

* Door de verkeersproblemen nemen de rijtijden van nagenoeg alle rit ten op maandag t/m vrijdag van Tiel NS naar Nieuwegein met enkele minuten toe. Door de nieuwe dienstregeling wordt hiermee rekening gehouden. Dit geldt dit alleen voor de ritten tijdens de ochtend- avondspits. De wijziging heeft geen gevolgen voor de aansluiting op de trein in Tiel en Culemborg.

Lijn 274

* Een extra halte van lijn 274 bij het busstation Vianen (lijn 275 stopt hier reeds).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer J.P. de Jong, tel (026) 359 96 78, e-mail: j.jong@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail: h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse dienstregelingen interlokaal openbaar vervoer '
Lees ook