Leefbaar Nederland

Uit: Onafhankelijke Nieuwsflits
no. 2 - maandag 24 februari 2003

GELDERSE PARTIJ WIL ONDERZOEK NAAR ROL PROVINCIE IN BETUWELIJN

P E R S B E R I C H T, Arnhem 20 februari 2003

De onafhankelijke gelderse partij Leefbaar Gelderland/De Groenen wil dat de rol van de provincie Gelderland in het Betuwelijndebacle wordt onderzocht. Nadat vorige week het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar buiten kwam met dramatische cijfers over de exploitatie van de nog af te bouwen goederenspoorlijn, kwam de roep om een parlementaire enquête. Leefbaar Gelderland/De Groenen vindt dat ook de rol van Gelderland vragen oproept en onderzocht moet worden.

In 1999 en 2000 woedden in Gelderland felle discussies over de Betuwelijn en de rol van de provincie. Daarbij ging het om de aanleg van een noord- en zuidtak door het open gelderse gebied. Er zijn toen ook al cijfers, zoals nu door het ministerie gepresenteerd, ingebracht. Met die gegevens is helemaal niets gedaan.

Fractievoorzitter C. Nouws van de gelderse partij Leefbaar Gelderland/De Groenen: "De cijfers zijn gewoon genegeerd. Heel vreemd, want het ging niet alleen om de enorme dreiging van de aanleg van een noord- en zuidtak, ook de goederenspoorlijn door de Betuwe zelf is immer omstreden gebleven. Die cijfers hadden voor het college van GS een enorm wapen in de richting van Den Haag kunnen zijn. Waarom is daar niets mee gedaan? Dat moet aan het licht komen!"

Op de vraag, of hij zelf een idee heeft voor de reden dat de gelderse bestuurders het niet oppikten, antwoordt Nouws. "We hebben al verhalen horen rondzingen dat men hoopt dat de tunnel, die nu voor de Betuwelijn is aangelegd onder het Pannerdens Kanaal, gebruikt kan worden voor de A15. Het doortrekken van die weg is een grote wens van de collegepartijen. Maar misschien speelden er ook andere belangen, of zijn de Gelderse kopstukken gewoon onder druk gezet door hun de Haagse partijbonzen. Ook dat is slecht voor de democratie en daarom moet dat tot de bodem toe worden uitgezocht!"

De gelderse partij, die overigens wil dat de Betuweroute, nu die er toch ligt, wordt benut voor personenenvervoer, laat bij monde van lijsttrekker Martin van Meurs weten dat ze desnoods een Gelderse onderzoek wil. Na de verkiezingen, als de provincies overgaan op het duale stelsel, bestaat de mogelijkheid voor een eigen enquête.

voor meer informatie:

Cor Nouws, fractievoorzitter 06 25 20 7001

Martin van Meurs, lijsttrekker 026 445 45 01

(Freek Edeling & Jeroen Kemna)

Deel: ' Gelderse partij wil onderzoek naar rol provincie in Betuwelijn '




Lees ook