Provincie Gelderland


Provinciale handhavers buitengebied treden succesvol op

4 januari 1999

Nr. 99-002

Dood van aantal 75-jarige eiken blijft niet ongestraft

In samenwerking met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de politieregio Gelderland-Midden, hebben de provinciale handhavers in het buitengebied de plotselinge afsterving van vijf vijfenzeventigjarige Amerikaanse eiken aan de Valkenbergerweg in de gemeente Rheden onderzocht. De bomen bleken geïnjecteerd met een bestrijdingsmiddel, waardoor ze afstierven. Tegen de twee verdachten is procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van de Boswet, de bestrijdingsmiddelenwet en de gemeentelijke Kapverordening.

De gemeente Rheden weigerde in 1997 een kapvergunning voor de vijf eiken af te geven. Toen de provinciale medewerkers dit jaar constateerden dat de bomen in slechte staat bleken te verkeren, is samen met de AID en de politie een onderzoek gestart dat uiteindelijk begin november van dit jaar geleid heeft tot aanhouding van twee verdachten. De bomen bleken op maaiveldhoogte op verschillende plekken geïnjecteerd te zijn met een bestrijdingsmiddel dat glyfosaat bevatte.

De samenwerking van de medewerkers van de provincie, AID en politie is van belang om aantasting van bos, natuur en landschap in het buitengebied daadwerkelijk te kunnen aanpakken. Voor de toekomst zal deze samenwerking worden geïntensiveerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, tel. (026) 359 90 17, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse provinciale handhavers buitengebied succesvol '
Lees ook