Ingezonden persbericht


Persbericht SP Gelderland

Gelderse SP blij met schrappen BBQ rond bezuinigingsvergadering

De Gelderse SP is blij dat de voorgenomen barbecue na de statenvergadering van 30 juni geschrapt is. De fractie had het ongepast gevonden om op de dag waarop besluiten vallen over drastische bezuinigingen die heel veel Gelderlanders treffen, met een vrolijke barbecue af te sluiten.

Tijdens het overleg van de procedurecommissie van 2 juni gaf SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven aan zijn collega's aan de jaarlijkse barbecue niet gepast te vinden na een vergadering waarin zeer drastische bezuinigingen besproken worden. Van Kaathoven: "Een barbecue heeft, ook al wordt deze sober uitgevoerd, toch iets feestelijks en dat past niet bij zulke ingrijpende maatregelen waarbij velen hun baan kwijt raken en anderen indirect het slachtoffer worden. Er zijn voorstellen om te bezuinigen op ambulances, daklozen, bibliotheekbussen, schaapskuddes, patiëntenorganisaties, de SOS telefonische hulpdienst, de Gelderse Milieufederatie, de Sportfederatie en noem maar op. Natuurlijk hopen we als SP dat deze kaalslag niet door zal gaan maar we hadden een barbecue na afloop echt onfatsoenlijk gevonden."

Een ruime meerderheid van de fractievoorzitters vond echter dat de barbecue gewoon door kon gaan. De SP fractie was van plan deze dan maar te boycotten. Dat is nu niet meer nodig.

Dat de barbecue nu niet doorgaat heeft overigens praktische en geen principiële redenen. Maar dat maakt de SP niet uit. Het gaat de fractie om het resultaat.

Voor meer informatie over de standpunten van de SP over de bezuinigingen en de acties daartegen, zie www.gelderland.sp.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gelderse SP blij met schrappen BBQ rond bezuinigingsvergadering '
Lees ook