Provincie Gelderland


Provincie Gelderland geeft ruim 850.000 gulden aan drie maatschappelijke-participatieprojecten

9 juni 1999

Nr. 99-226

De provincie Gelderland kent ruim 850.000 gulden toe aan drie projecten voor maatschappelijke participatie. Het gaat om projecten in Arnhem, Ede en de Achterhoek die bedoeld zijn om mensen uit hun sociaal isolement te halen. De subsidiëring past in het provinciaal beleid ten aanzien van het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Door uiteenlopende oorzaken kunnen mensen aan de rand van de samenleving belanden en daardoor in een sociaal/maatschappelijk isolement komen. De provincie vindt het belangrijk om deze maatschappelijke tweedeling tegen te gaan. Daarom besloot zij eerder tien miljoen gulden beschikbaar te stellen - verdeeld over vier jaar - aan projecten die de maatschappelijke participatie bevorderen. Daartoe heeft de provincie het fonds Bevordering Maatschappelijke Participatie opgezet. Daarmee worden lokale initiatieven gehonoreerd waarmee mensen uit hun sociaal isolement worden gehaald. Het budget van tien miljoen gulden wordt verdeeld over zeven ongeveer gelijkwaardige rondes tot het jaar 2001. Dit is de vierde ronde waarin drie aanvragen zijn gehonoreerd:

Nieuw werk in de Wijk' in de gemeente Arnhem Dit project maakt onderdeel uit van het actieplan 'Economie en Werk' ter uitvoering van het Grote-Stedenbeleid. Veel Arnhemse wijken kampen met problemen als vervuiling, slecht tuinonderhoud en onveiligheid.

In de meeste van deze wijken is sprake van een relatief hoog werkloosheidspercentage. Het project is erop gericht om de woonomgeving te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Daarvoor komt in elke wijk een woonomgevingsploeg' die twee tot drie arbeidsplaatsen oplevert. Daarnaast worden voor de beheer- en onderhoudsfunctie vier tot zeven werkzoekenden per wijk ingeschakeld. Bijdrage: 143.800 gulden

De dove mens in de Gelderse Vallei, De Gelderhorst in de gemeente Ede Om de integratie van de dove mens te bevorderen, heeft De Gelderhorst een scholingsproject opgezet tot verzorgende in de gezondheidszorg. Met dit project krijgen minimaal vijftien mensen een opleiding en een baan in deze sector.
Bijdrage: 538.182 gulden

Vrijwillig ondersteunend contact Walbreng-gemeenten in de Oostelijke Achterhoek
Met dit project van Humanitas wordt een netwerk opgezet waarbij vrijwilligers hulp bieden aan mensen die in een sociaal isolement verkeren. De vrijwilligers opereren als een luisterend oor, geven advies of ondersteunen mensen in hun dagelijkse beslommeringen. Het is de bedoeling dat in drie jaar ongeveer zestig vrijwilligers hieraan deelnemen.
Bijdrage: 173.150 gulden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer T. Stringa, tel. (026) 359 97 54, e-mail: t.stringa@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, mevrouw E. van Koolwijk, tel. (026) 359 90 14, e-mail: e.koolwijk@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse subsidie maatschappelijke-participatieprojecten '
Lees ook