Provincie Gelderland


Provincie geeft fl. 25.000,- voor project water overbrugt wereldwijd

6 januari 1999

Nr. 99-003

Financiële bijdrage VWN

De Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (VWN) kan van de provincie Gelderland fl. 25.000,- tegemoet zien als bijdrage voor het project "Water Overbrugt Wereldwijd". De VWN had de provincie om een financiële bijdrage gevraagd voor een aantal projecten die zij in het kader van haar 100-jarig bestaan wil uitvoeren. De VWN wil zeven voorbeeldprojecten voor duurzame drinkwatervoorziening in achterstandsgebieden ondersteunen. De VWN wil met het thema "Water Overbrugt Wereldwijd" invulling geven aan het bewustwordingsproces dat de beschikbaarheid van kwalitatief goed en voldoende drinkwater wereldwijd een mondiaal probleem is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Milieu en Water, de heer R. Immink, tel. (026) 359 8354, e-mail: r.immink@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse subsidie voor project Water Overbrugt Wereldwijd '
Lees ook