Provincie Gelderland


Stichting Telematica kan krijgt subsidie van provincie

23 juni 1999

Nr. 99-258

Het project Telematica Toepassingen in de A12-zone' krijgt een subsidie van maximaal 378.750,-- van de provincie Gelderland. Het project wordt uitgevoerd door de stichting Telematica Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), die hoogwaardige telematicavoorzieningen in de A12-zone wil realiseren en voor het MKB toegankelijk maken.

Doel van het project is:

* de telematica-infrastructuur binnen de A12-zone op een hoogwaardig technisch niveau brengen;

* deze beschikbaar stellen aan bedrijven in de A12-zone, zodat zij toegevoegde-waardeactiviteiten kunnen ontplooien;
* ervaring opdoen voor de hele Multimodale Transport Regio (A12-zone, Bijsterhuizen en het Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg).

Het gaat om nieuwe, risicovolle ontwikkelingen die het bedrijfsleven zelf niet wil of kan betalen, maar die wel relevant zijn voor het bedrijfsleven. Gezien de ontwikkelingen in het logistieke veld is het immers belangrijk dat de informatiestromen over logistieke processen optimaal verlopen. Het project wordt daarom behalve door de provincie Gelderland ook gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Eurowerk/EFRO.

Regionaal bedrijfsleven sterker
De provincie ondersteunt het project omdat het de regio helpt in te spelen op de huidige trends in de economie, zoals globalisering en e-commerce. De stimulering en vernieuwing van het ICT-gebruik levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het KAN als Multimodale Transport Regio. Daardoor wordt het regionale bedrijfsleven sterker en de regio als vestigingsplaats aantrekkelijker, wat weer positieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW-EZ, de heer R. van Hövell, tel. (026) 359 91 55, e-mail: r.hovell@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevr. A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: a.schippers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse subsidie voor stichting Telematica kan '
Lees ook