De Unie


Geldnet: Periodiek overleg

29 januari 2003 - Zoals u ook eerder toegezegd zijn we weer wat meer werk gaan maken van periodiek overleg. De gesprekken zullen nu wat geregelder gaan plaatsvinden. Samen met Hassan Gocman van de FNV hebben wij over een groot aantal punten gesproken.

Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten.

Overname
De vakbonden zijn op de ochtend voorafgaand aan de bekendmaking in hoofdlijnen van de overname op de hoogte gesteld. Op 3 februari aanstaande zullen de vakbonden over de overname worden bijgepraat door de directie van Geldnet en iemand van de directie van Securicor. Door Dick Tanis zijn inmiddels wel enige bijzonderheden gegeven. Op zich zien de vakbonden voordelen van de overname in. Ook zijn er echter wel een aantal vragen te stellen. Wij zullen dat binnenkort dan ook gaan doen.

Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

IRIS
De aanpak voor het verbeter- / reorganisatietraject door het project Iris zullen gewoon doorgaan. Het bedrijf:In the picture begeleid het proces, voor wat betreft ontwikkeling en implementatie. Het is een ontwikkelingsproces waarbij de kennis en inzet van de medewerkers zal worden gebruikt om verbeteringen te realiseren. De directie neemt zelf het voortouw door in de vestigingen het project te bespreken.

Verdere informatie via de lijn, de OR en later van ons.

Geldnet services CAO
De werkgever heeft al voorstellen voor wijziging van de CAO uitgereikt aan de vakbonden. De Unie is in deze CAO (nog???) geen partij. We hebben daar simpelweg te weinig leden.

Bij meer dan 20 leden zullen we daar aan de onderhandelingstafel willen aanschuiven. Nu doen de CNV en FNV daar de onderhandelingen. Maak veel leden dan kunnen we daar ook voor die mensen wat doen.!!!!

CAO-voorstellen van FNV en CNV zullen binnenkort naar de werkgever gaan.

ARBO
Met name over het onderwerp til-cursussen hebben wij wat nader met elkaar gesproken.

Door meldingen van leden is dit onderwerp op de agenda gekomen. Er schijnen nogal wat mensen rugklachten te hebben. Er zijn relaties gelegd met de stoelen van vrachtautos die mogelijk schuin achter het stuur staan. Er is ook gesproken over het tillen in hele lage vrachtautos en dat de til-instructie daar niet op aansluit.

We gaan met Ben Rozema nog eens goed naar deze zaken kijken. Informatie over dit onderwerp is altijd welkom.

Overigens is het ziekteverzuim bij Geldnet ongeveer 6%, dat is in Nederland echt geen gek gemiddelde.

Streng toezicht op het op de juiste wijze uitvoeren van zwaar werk, zoals bijv. tillen, is ook volgens ons erg belangrijk en op den duur in het voordeel van iedere medewerker.

Vakantieloon
Er is nu ongeveer 80% van het personeel nagelopen. Men verwacht dat het nog enige tijd gaat duren. Men hoopt in de maand april te kunnen uitbetalen (van dit jaar, natuurlijk).

Bezoek vestigingen
Binnenkort gaan de vakbondsbestuurders met de werkgever op excursie langs een aantal vestigingen (GTC Haarlem, Ware-housing en Amsterdam). Dit om ons inzicht in het werkveld te verbreden.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is De Unie weer behoorlijk actief geweest in de afgelopen periode.

Om onze belangen nog beter te kunnen behartigen is het van belang dat het aantal leden blijft toenemen. Vraag daarom ook uw collegas lid te worden van De Unie.

Met vriendelijke groet,

Roel Zijlstra,

namens de kaderleden:

B. Moed,
M. v.d.Langkruis,
J. Vermeer,
T. van Werven,
J . Nolman,
A. Werger,
R. Daverveld,
C. Brouwer,
F. Spijker,
A. Holtkamp,
H. Holterman.


* Intropagina Beveiligingsbranche

woensdag, 29 januari 2003

Deel: ' Geldnet Periodiek overleg '
Lees ook