Gemeente Geleen

Persberichten

Laatste update: 30-08-99

Bureau PR en Voorlichting

Postbus 610

6160 AP Geleen

046-4784500

telefax 046-4784641

P E R S B E R I C H T

Geleen, 24-08-1999

GELEEN ONDERZOEKT VERDERE PRIVATISERING GLANERBROOK

Het college van Geleen heeft besloten te laten onderzoeken of de exploitatie van Glanerbrook kan worden overgedragen aan een nieuwe marktpartij.

Uit een onlangs door het adviesbureau Flikweert Leisure Consultants uitgebracht rapport over de exploitatiemogelijkheden van Glanerbrook blijkt dat Glanerbrook in vergelijking met soortgelijke voorzieningen efficiënt wordt beheerd. Aan de kostenkant worden nauwelijks nog besparingen mogelijk geacht. De inkomstenkant blijft echter achter. Daarin zou in de toekomst met name ruimte kunnen liggen. Hiervoor is het nodig dat Glanerbrook op een meer ondernemende manier geëxploiteerd gaat worden. Het adviesbureau ziet hiervoor kansen. De accommodatie biedt goede mogelijkheden voor een mix van publieke en private activiteiten. Voorwaarde is wel dat een verdere verzakelijking in de verhouding tussen gemeente, de stichting Smythegge als eigenaar en Glanerbrook als exploitant wordt doorgevoerd.

De stuurgroep Glanerbrook die het onderzoek begeleid heeft, alsmede het college onderschrijven de conclusies van het rapport. Zij zijn van mening dat de gewenste veranderingen het best gerealiseerd kunnen worden middels het overdragen van de exploitatie van Glanerbrook aan een private partij, mits deze voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Zo zullen de belangen van de verenigingen, individuele recreanten en de inwoners van Geleen gewaarborgd moeten blijven. Ook zullen er eisen worden gesteld aan onder meer het profiel van de private partij, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en exploitant en de relatie met de gebruikers.

Nadat duidelijkheid is verkregen over de feitelijke mogelijkheden en de mogelijke private partner (s) zal in de Raad besluitvorming plaatsvinden. Mocht blijken dat onder de gestelde randvoorwaarden geen geschikte private partij is te vinden, dan is het waarschijnlijk dat Glanerbrook BV de exploitant zal blijven. Indien de private partij wel wordt gevonden en overeenkomstig presteert, is verkoop van Glanerbrook aan deze partij op langere termijn mogelijk. Tot dat moment zal Glanerbrook BV de exploitatie van de accommodatie blijven uitvoeren.

Deel: ' Geleen onderzoekt verdere privatisering Glanerbrook '
Lees ook