Gemeente Hilversum


* Erna Weijers overleden
Erna Weijers overleden

Op woensdag 22 augustus is overleden mevrouw Erna Weijers - van Veen. Mevrouw Weijers was zestien jaar lid van de Hilversumse gemeenteraadsfractie van VVD. Gedurende twee perioden (van 1986 tot 1990 en van 1994 tot 1998) was zij wethouder. Zij beheerde onder meer de portefeuilles ruimtelijke ordening, economische zaken, cultuur, sport en recreatie, mediazaken en verkeer.

Mevrouw Weijers was van grote betekenis voor de Hilversumse samenleving en in het bijzonder het bedrijfsleven. Zij droeg de sport een goed hart toe. Ook na haar politieke loopbaan bleef zij bestuurlijk actief in de plaatselijke sport als president-commissaris van de Dudok Arena. Zij was verder onder meer voorzitter van de Hilversumse ondernemersvereniging STRO.

Met verve verdedigde zij indertijd het grote gemeentelijke verkeersplan Plan Wegen. Zij zorgde voor een unicum toen dat plan unaniem door de gemeenteraad werd vastgesteld. Juist dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan één van de belangrijkste pijlers onder dit plan, de Binnenring.

In haar eerste periode als wethouder doorstond ze zware politieke stormen toen zij een schilderij van Mondriaan wilde verkopen om met de baten Gooiland te handhaven.

Mede door haar niet aflatende inspanningen slaagde de gemeente Hilversum erin om de grote publieke omroepen in Hilversum te behouden.

Erna Weijers was geliefd bij haar ambtenaren. Zij werd alom door de Hilversumse gemeenschap gerespecteerd als een hardwerkende bestuurder die met haar innemende persoonlijkheid menige tegenstelling wist te overbruggen.

Mevrouw Weijers is bijna 71 jaar geworden.

winkeldeel van de Koninginneweg. En de rest van de week wordt verder gewerkt aan de vervanging van de riolering en de herinrichting tussen de Schoolstraat en de Naarderstraat.

Deel: ' Geliefde oud-wethouder Hilversum Erna Weijers overleden '
Lees ook