Nieuw-Vlaamse Alliantie

Gelijke kansen, behalve voor de oppositie (17/05/02)

De N-VA hekelt de demagogische reactie van minister Vanderpoorten op de goedkeuring van het bijkomend advies van de Raad van State voor het gelijkekansendecreet. Wanneer de oppositie in het Vlaams parlement haar democratisch controlerecht uitoefent, brandmerkt de minister deze daad als een vertragingsmanoeuvre waardoor de scholen verstoken zouden blijven van extra middelen. Het advies van de Raad van State zorgt voor een uitstel met enkele dagen terwijl de minister twee jaar lang getalmd heeft met het decreet, zonder zelfs te overleggen met het brede onderwijsveld.

Om de oppositie te kunnen muilkorven, wordt zelfs het cordon sanitaire er met de haren bijgesleept. Voor de meerderheid telt niet wát er wordt goedgekeurd, wel wíe het heeft goedgekeurd. De inhoudelijke argumentatie blijkt van geen tel.

De N-VA verzet zich tegen het gelijkekansendecreet vanwege de onderliggende filosofie om scholen te ondersteunen op basis van arbitraire socio-economische kenmerken van de leerlingen. Volgens de N-VA behoeven de leerproblemen van álle leerlingen evenveel aandacht, ongeacht of het kind uit een rijk, dan wel uit een arm gezin komt. Scholen dienen zodoende ondersteund te worden op basis van de aanwezigheid van de leerproblemen.

De kansarme kinderen krijgen dan wel meer middelen, maar dit gaat ten koste van de zorgverbreding. De ene wint wat de andere verliest en omgekeerd. De N-VA bepleit daarentegen op de eerste plaats het behoud van de zorgverbreding en de uitbreiding ervan naar alle scholen met gekleurde uren voor de interne zorgcoördinator.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Gelijke kansen, behalve voor de oppositie volgens Vlaamse Alliantie '
Lees ook