expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: gelijke rechten voor tijdelijke

Nr. 99/79
10 mei 1999

Gelijke rechten voor tijdelijke EU-werknemers in de bouw

Voor werknemers uit landen van de Europese Unie die tijdelijk in Nederland in de bouw werken, gaan de Nederlandse regels gelden op het gebied van de minimale beloning, het minimum aantal betaalde vakantiedagen, de gezondheid, veiligheid, en hygiëne op het werk, het ontslagverbod bij zwangerschap en gelijke behandeling. Daarbij gaat het zowel om wettelijke regels als om afspraken die zijn gemaakt in cao.s die algemeen verbindend zijn verklaard.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Korthals van Justitie dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is de uitwerking van een Europese richtlijn op dit gebied.

Als de werknemer uit één van de lidstaten van de EU een arbeidsovereenkomst heeft waarop buitenlands recht van toepassing is dat een gelijkwaardige of betere bescherming biedt dan het Nederlandse recht, dan geldt het buitenlandse recht.

Voor tijdelijke buitenlandse werknemers gelden nu al een aantal Nederlandse wetten. Deze wetten zijn van toepassing op al het werk dat in Nederland wordt gedaan. Het gaat hierbij onder meer om de regels voor werk- en rusttijden, het wettelijk minimumloon en de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers.
----------------------------------------------------------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

10 mei 99 14:00

Deel: ' Gelijke rechten voor tijdelijke EU-werknemers in de bouw '
Lees ook