The long and Winding Road to Equality and Inclusion for Persons with Disabilities; The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Promotie Mw. Andrea C. Broderick, LL.M

Trefwoorden: gelijkheid, handicaps, VN-Verdrag

"The long and Winding Road to Equality and Inclusion for Persons with Disabilities; The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities"

Vrijdag 20 november, 14.00 uur

Promotores: prof.dr. L. Waddington, prof.dr. F. Coomans

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van de gelijkheids- en non-discriminatienormen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) onderzocht. In het proefschrift wordt vooral gekeken naar de manier waarop de gelijkheids- en non-discriminatienormen in het CRPD de participatie en betrokkenheid van personen met een handicap in de maatschappij kunnen vergroten. In het proefschrift wordt ook de taak om personen met een handicap behoorlijk te huisvesten en in het bijzonder de grenzen daarvan, gedetailleerd onderzocht. Het onderzoek biedt ook een raamwerk aan de hand waarvan door staten genomen maatregelen kunnen worden beoordeeld binnen de totale context van de geleidelijke verwezenlijking van rechten van gehandicapten. Ten slotte wordt in het proefschrift onderzocht hoe de gelijkheids- en non-discriminatienormen in het verdrag de fundamentele vormgeving van jurisprudentie en beleidsmaatregelen op het gebied van gehandicapten al hebben beïnvloed en in potentie zouden kunnen beïnvloeden. In zijn geheel wordt in dit proefschrift aangetoond dat het CRPD enorm veelbelovend is voor de toekomstige toepassing van de gelijkheids- en non-discriminatienormen met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.

Deel: ' Gelijkheids- en non-discriminatienormen van het VN-Verdrag '


Lees ook