Ingezonden persbericht

Overheden hebben nog niets geleerd van pim fortuyn

STAD VERBIEDT ETEN UITDELEN AAN DAKLOZEN

LEEUWARDEN, 20020512 -- De naam PIM FORTUYN is niet van de lippen los te weken. De woorden van Pim Fortuyn grijpen diep in de harten van de miljoenen Nederlanders. Pim was de spreekbuis voor de doorsnee Nederlander. Hij was het die de gevestigde orde van politici op de democratie wees. Hij was het die zag dat de Nederlandse democratie een doekje voor het bloeden was. Toch bleek de afgelopen week in de stad Leeuwarden dat men het niet zo nauw neemt als gemeente bestuur met de verworven vrijheid van mening uiting.

Afgelopen woensdag lazen wij het onthutsende bericht "STAD VERBIEDT ETEN UITDELEN AAN DAKLOZEN"

Een welzijnsambtenaar van de gemeente wijst op klachten van de Nederlandse Spoorwegen, omwonenden en reizigers.

Waar komende zwervers, daklozen en drugverslaafden bij elkander, "ALTIJD ACHTER DE STATIONS." Herkennen de klagers en de welzijnsambtenaar zich misschien de fouten welke zij zelf begaan in het tekort doen aan echt WELZIJN ?

Is het niet de schuld van die maatschappelijke goede burgers dat deze mensen er zijn. Wij weten allemaal dat een junk, een zwerver en een dakloze moeilijk over de drempel een "TERP' kan komen.

De groep van evangeliserende Zevendedags Baptisten laten door hun daadstelling een duidelijk evangelie horen. Een evangelie van diaconaat en daarnaast met het Woord. De kerken laten duidelijk verstek gaan.(Zie hiervoor maar het werk van o.a. ds Visser uit Rotterdam die een deel van zijn werk moest sluiten omdat het aan geld ontbreekt.

En dat hier de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast door deze zelfde welzijnsambtenaar lezen we in de opmerking "Het werk van de Zevendedags Baptisten is een loffelijk streven, maar ze doen dit vooral om hun evangelie uit te dragen. Er zijn in Leeuwarden voldoende andere voorzieningen voor daklozen en verslaafden.Vorig jaar hebben we de mensen toestemming gegeven mits de uitdeling niet tot overlast zou leiden.

Mag ik in het openbaar vragen wat de gemeente Leeuwarden doet om de taak van de Zevendedags Baptisten over te nemen? Het is hier een duidelijk particulier initiatief en dat mag een gemeente nimmer verbieden.

Misbruikt de gemeente de vermeende klachten om het evangelie een halt toe te roepen?

Het evangelie een halt toeroepen is een duidelijke omverwerping van onze Nederlandse democratie!

Als de werkgroep van de Zevendedags Baptisten hun werk moeten neerleggen op last van een overheid ,dan is dit geheel in tegenspraak van wat de overheden de afgelopen week trachten te beweren en waarop zij zijn gewezen!

Deel: ' Gelooft.nl hekelt daklozenbeleid Leeuwarden '
Lees ook