Gemeente Driebergen

huis60.jpg (1890 bytes) Geluidhinder vliegtuigen SchipholHet komt sinds enige tijd regelmatig voor dat aanvliegende vliegtuigen voor Schiphol laag over onze gemeente komen. Dit brengt geluidsoverlast met zich mee. Als u hinder ondervindt van deze vliegtuigen kunt u bellen met de Commissie Geluidhinder Schiphol (tel. 020-6015555). Dit klachtenbureau is dagelijks bereikbaar van 9.15 tot 20.45 uur.

Tot voorkort mochten er alleen militaire vliegtuigen in het gebied rond de vliegbasis Soesterberg komen. Door de verminderde activiteiten op de vliegbasis wordt in de weekends het luchtruim in de omgeving van de vliegbasis vrijgegeven voor burgervliegtuigen. Ook door de week kan dit gebeuren. Op korte termijn wordt er een besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat verwacht over het structureel openstellen van het luchtruim. De adviserende instellingen gaan hierbij uit van een minimale vlieghoogte van ca. 1 kilometer voor vliegtuigen die Schiphol naderen. De provincie Utrecht en de milieudienst Zuidoost-Utrecht (waaraan de gemeente Driebergen-Rijsenburg deelneemt) maken zich sterk om de minimale vlieghoogte van 1 kilometer verhoogd te krijgen tot 2 kilometer. Dit zal minder geluidsoverlast met zich meebrengen.

Voor klachten over militaire toestellen kunt u bellen met de vliegbasis Soesterberg (tel. 0346-336911).


Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Deel: ' Geluidhinder vliegtuigen Schiphol in gemeente Driebergen '
Lees ook