Gemeente Gent


Gentse Feesten : Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling


De Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling zal elke nacht geluidscontroles op de Gentse Feesten uitvoeren. Er wordt gepatrouilleerd in samenwerking met de politie.

Alle exploitanten die elektronisch versterkte muziek uitzenden, krijgen de geluidsreglementering voor de Gentse Feesten toegestuurd. De regelgeving is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Einduur voor geluidsuitzendingen die buiten plaatsvinden of er kunnen gehoord worden, blijft expliciet 3 uur. Afwijkingen zullen slechts zeer uitzonderlijk en mits een degelijk onderbouwde aanvraag met vermelding van alle maatregelen om de nachtrust van de omwonenden niet te hinderen, door het stadsbestuur worden vergund.

Ook geluidsboxen op terrassen zijn verboden.

Exploitanten die informatie willen inwinnen over de geluidsbepalingen kunnen tot 9 juli terecht bij de ingenieurs van de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. (09)239 43 59 of (09)239 43 60, fax (09)239 43 90, e-mail leefmilieu@gent.be

Omwonenden die last ondervinden van het feestenlawaai kunnen dit 24 uur op 24 melden bij de politie via het nummer 101.Last modified on: 25/06/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Geluidscontroles tijdens Gentse Feesten '
Lees ook