PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 3 DECEMBER 1999

Gelukwensen bij prinselijk huwelijk

De Vlaamse regering biedt Z.K.H. Prins Filip en Jonkvrouw Mathilde haar oprechte gelukwensen aan naar aanleiding van hun aanstaande huwelijk.

De Vlaamse regering zal de huwenden als geschenk een kunstwerk van Roger Raveel aanbieden, genaamd "Dingen in een tijd- en ruimterelatie en nog veel meer". Tevens zal zij een bedrag van 400.000 fr. schenken aan het Prins Filipsfonds. Dit Fonds is door de Prins in het leven geroepen om de dialoog en uitwisseling tussen de gemeenschappen in ons land te bevorderen.

Naar aanleiding van het prinselijk huwelijk zullen alle gebouwen van de Vlaamse overheidsadministratie bevlagd worden op zaterdag 4 december.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Gelukwensen Vlaamse regering bij prinselijk huwelijk '
Lees ook