PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 1999

Gemeenschappelijk antwoord op eisen social-profit

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke VOGELS heeft van de Vlaamse regering de machtiging gekregen om de onderhandelingen met de sociale partners m.b.t. de eisenbundel die ingediend werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront non-profit, te leiden.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil via een vierjarenproject (1999-2002) zowel op federaal als regionaal niveau een aantal punten realiseren. Sommige van zijn eisen hebben betrekking op sectoren of materies die onder de bevoegdheid vallen van verschillende leden van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke Vogels, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse aangelegenheden Bert Anciaux en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt zijn rechtstreeks betrokken. Het is hier echter aangewezen om als Vlaamse regering - eerder dan per bevoegd minister - het gesprek met het gemeenschappelijk vakbondsfront en de erkende werkgeversorganisaties aan te gaan.

Het Vlaams Regeerakoord vertaalde de bezorgdheid voor de zachte sector via 3 duidelijke prioriteiten: de regularisering van de tijdelijke (nep)statuten, de loonharmonisering, d.i. het gelijk verlonen van de werknemers, en de jobcreatie. De Vlaamse regering heeft beslist deze dossiers technisch voor te bereiden.

De Vlaamse regering vertegenwoordigd door de betrokken ministers zal vòòr eind 1999 een delegatie van de werknemers en werkgeversorganisaties van de Vlaamse social-profit ontvangen voor een eerste verkennend gesprek.

De uitgewerkte dossiers loonharmonisering en regularisering van de tewerkstellingsprogramma's worden in de loop van de maand januari 2000 voorgelegd aan de sociale partners.

Hiermee wil minister Vogels een duidelijk signaal geven dat de belangen van de social-profit haar nauw aan het hart liggen.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Gemeenschappelijk antwoord op eisen Vlaamse social-profit '
Lees ook