Ministerie van Algemene Zaken

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
VAN STAATS- EN REGERINGSLEIDERS VAN DE EUROPESE UNIE,

VAN DE VOORZITSTER VAN HET EUROPESE PARLEMENT,
VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE
EN VAN DE HOGE VERTEGENWOORDIGER VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK

BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID.

Zoals overal zijn ook in Europa onze burgers diep geschokt door de gruwelijke terroristische agressie die de Verenigde Staten heeft getroffen. Om haar solidariteit uit te drukken met de Amerikaanse natie heeft Europa 14 september 2001 uitgeroepen tot dag van rouw. Wij nodigen alle Europese burgers uit om drie minuten stilte in acht te nemen om twaalf uur 's middags en aldus blijk te geven van ons diepste en oprechte medeleven met de slachtoffers en hun families.

Eergisteren heeft de Europese Unie uiterst krachtdadig de daders, de opdrachtgevers en de medeplichtigen van deze terreuraanslagen veroordeeld. Zij heeft aangekondigd dat geen inspanning geschuwd zal worden om de verantwoordelijken van deze barbaarse daden te straffen. De Amerikaanse regering en bevolking kunnen rekenen op onze volledige solidariteit en samenwerking opdat het recht zou geschieden. Wij zullen niet dulden dat zij ergens onderdak vinden, waar dan ook. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor het helpen, het steunen en het herbergen van de daders, de opdrachtgevers en de medeplichtigen van deze daden, zullen rekenschap moeten afleggen.

Deze agressie tegen de menselijkheid heeft het hart getroffen van een bevriende natie die aan de zijde staat van de Europese Unie in haar strijd voor een betere wereld. Maar deze vreselijke terreuraanval is ook gericht tegen ons allen, tegen onze open, democratische, multiculturele en verdraagzame samenleving. Wij roepen alle landen, die deze universele waarden en idealen delen, op om hun krachten te bundelen in de strijd tegen het terrorisme van onbekende moordenaars en onschuldige slachtoffers. Niets kan rechtvaardigen dat de ethische en humane waarden met de voeten worden getreden. Onze onderlinge solidariteit staat op het spel. Ongeacht onze afkomst, ons ras of ons geloof, moeten wij samen strijden om oplossingen te vinden voor conflicten die al te vaak als voorwendsel dienen voor barbaarsheid.

Wij roepen alle landen op om hun inspanningen in de strijd tegen terrorisme op te drijven. Terrorisme bestrijden is het verzekeren van de veiligheid van al onze burgers en van de stabiliteit van onze samenleving.
De internationale organisaties, en de UNO in het bijzonder, zouden dit tot een prioriteit moeten maken. Tegen alle vertragingen in, zullen wij op dit vlak kiezen voor initiatief en ambitie. Om dit kwaad uit te roeien, moeten de politionele en gerechtelijke autoriteiten van alle landen in de komende dagen hun inspanningen versterken. Het internationaal recht laat toe om de daders, de opdrachtgevers en de medeplichtigen te vervolgen, waar zij zich ook bevinden. Het is onaanvaardbaar dat sommige landen terroristische activiteiten op hun grondgebied dulden.

Deze tragische gebeurtenissen dwingen ons om beslissingen te nemen inzake de rol die de Europese Unie moet spelen om deze uitdagingen aan te gaan :


- De Europese Unie moet zich onophoudelijk engageren op wereldvlak om gerechtigheid en democratie te verdedigen, om alle landen samen te brengen in een wereldsysteem van veiligheid en welvaart en om bij te dragen tot de oprichting van een sterke, duurzame en mondiale antiterroristische beweging.

- Wij zullen het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid verder blijven ontwikkelen zodat de Europese Unie krachtig en met één stem kan optreden.


- Wij zullen het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid zo snel mogelijk operationeel maken. In de strijd tegen het terrorisme zullen we in het bijzonder zullen wij onze inlichtingencapaciteit ontwikkelen.


- Op korte termijn zal de Europese Unie een gemeenschappelijke Europese gerechtelijke ruimte tot stand brengen, wat onder meer inhoudt dat een Europees aanhoudings- en uitleveringsbevel gecreëerd wordt, in overeenstemming met de Tampere conclusies, en dat gerechtelijke beslissingen en uitspraken wederzijds erkend worden.

Onze burgers zullen zich niet laten intimideren. Onze samenlevingen zullen blijven functioneren. Maar vandaag gaan onze gedachten naar de slachtoffers, hun families en het Amerikaanse volk.

Guy Verhofstadt
Nicole Fontaine
Romano Prodi
Tony Blair
Wolfgang Schüssel
Gerhard Schröder
José-Maria Aznar
Tarja Halonen
Poul Nyrup Rasmussen
Paavo Lipponen
Kostas Simitis
Antonio Guterres
Silvio Berlusconi
Jacques Chirac
Lionel Jospin
Bertie Ahern
Wim Kok
Göran Persson
Jean-Claude Juncker
Javier Solana
Deel: ' Gemeenschappelijke verklaring EU-lidstaten over dag van rouw '
Lees ook