Gemeente Alkmaar


Gemeente gaat op zoek naar ruimte voor nieuwe kantoren

Alkmaar, 12 maart 2003

De gemeente Alkmaar gaat binnen de gemeentegrenzen op zoek naar extra ruimte voor nieuwe kantoren. Dat valt te lezen in de startnotitie van het college van burgemeester en wethouders, die een meerjarenvisie moet opleveren op de kantorenmarkt. Bij het meest realistische scenario, een bescheiden economische groei van 1,35% per jaar, moet het areaal aan kantoorruimte in Alkmaar tussen nu en 2015 met 113.500 m2 zijn toegenomen. Dit blijkt uit de kantorenscan van de Stec Groep, die onlangs werd gepresenteerd. Deze kantorenscan vormt de basis voor de gemeentelijke kantorenvisie, die nu wordt gemaakt.

Alkmaar wil een complete vitale centrumstad zijn, waar wonen en werken met elkaar in balans zijn. Dat is nu niet het geval. Voor iedere 100 Alkmaarders van 18-65 jaar zijn er slechts 75 banen. Dat leidt tot ongewenste effecten. In de eerste plaats noemt wethouder Godijn van economische zaken het vele woon-werkverkeer vanuit Alkmaar richting het zuiden, dat in de spits voor fileproblemen en verkeersopstoppingen zorgt en het milieu aanzienlijk belast. Bovendien kost dit werknemers en werkgevers tijd en geld. In de tweede plaats zijn momenteel in en rond Alkmaar te weinig banen en bedrijven voor een solide economie. Meer kantoren in de stad ziet het College als belangrijke impuls voor de economie en de werkgelegenheid.

Wethouder Godijn: "Kantoren nemen in vergelijking met bedrijfsruimte voor logistiek en productie minder ruimte in beslag. Bovendien blijkt uit de kantorenscan dat de werkgelegenheidsgroei de komende jaren vooral zal plaatsvinden in de kantoorhoudende activiteiten. Een flink deel hiervan is ook nog eens hoogwaardige, kennisintensieve en stuwende werkgelegenheid. De Stec Groep noemt Alkmaar de natuurlijke hoofdstad van Noord-Holland Noord. Daardoor is onze stad niet alleen aantrekkelijk voor lokale bedrijven, maar ook voor bedrijven en instellingen uit Noord-Holland Noord die in hun eigen regio een vestigingsplek zoeken. Ook kan Alkmaar volgens het rapport kansen benutten om van elders bedrijven aan te trekken, zoals call centers. Daarom moeten we nu op zoek naar extra ruimte voor kantoren."

Op basis van bestaande plannen wordt de komende jaren voorzien in de bouw van 38.000 m2 bovenop de bestaande voorraad. Daarvan is momenteel 21.000 m2 gepland aan de Kruseman van Eltenweg, 8000 m2 bij station Alkmaar Noord, 7000 m2 bij de Bergermeerpolder en 2000 m2 in de Boekelermeer. Deze uitbreiding is bij lange na niet voldoende om aan de toekomstige vraag naar kantoorruimte in en rond Alkmaar te voorzien. Het stationsgebied rond het Centraal Station van Alkmaar wordt beschouwd als belangrijke vestigingsplaats voor nieuwe kantoren. Huiswaard-Overstad komt als grootschalige kantorenlocatie niet in aanmerking, omdat de nadruk hier komt te liggen op woningbouw.

Een goede bereikbaarheid van de kantoren is een van de belangrijkste criteria bij het zoeken naar locaties voor kantoren. De nabijheid van een NS-station is daarom een groot pré. Bovendien komen door de komst van de HAL-OV-corridor wellicht nieuwe locaties in beeld. Ten slotte kan de nabijheid van belangrijke verkeersaders of ontsluitingswegen bij een nieuwe kantoorlocatie ervoor zorgen dat aan het criterium van goede bereikbaarheid wordt voldaan.

Deel: ' Gemeente Alkmaar op zoek naar ruimte voor nieuwe kantoren '
Lees ook