Gemeente Alkmaar


17 augustus 2001

Asbest opgeruimd na brand op balkon flatwoning Melis Stokelaan

Op vrijdagochtend 17 augustus heeft een korte uitslaande brand gewoed in de flatwoningen Melis Stokelaan 191-193 in flat De Vooruitgang. De brand ontstond op het balkon van de woning Melis Stokelaan 191, waar een bankstel vlam had gevat. De brandweer heeft het vuur bestreden. Bij het balkon waren asbesthoudende gevelplaten bevestigd. Hierdoor is bij de brand een geringe hoeveelheid asbestcementplaat losgeraakt. Deze brokstukjes zijn terecht gekomen op nabijgelegen balkons en op de openbare weg. Opruimingswerkzaamheden zijn inmiddels voltooid. Een bewonersbrief is vanmiddag bezorgd bij de bewoners van de flat De Vooruitgang.

Onmiddellijk na de melding heeft de gemeente Alkmaar opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf om het asbest op te ruimen. Dit is dezelfde middag gebeurd. Om verdere verspreiding van de stukjes asbesthoudende gevelplaat te voorkomen, is de openbare weg tijdelijk afgezet. Alle balkons van de flat De Vooruitgang zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van stukjes gevelplaat. Nadat het sein veilig werd gegeven, konden de bewoners van De Vooruitgang terugkeren naar hun huizen.

Het ging om gebonden asbest. Zolang asbest gebonden zit in het cement, loopt de volksgezondheid geen gevaar. Alleen losse vezels, die niet zichtbaar zijn, kunnen risico's opleveren. Door alle stukjes gevelplaat meteen op te ruimen, wilde de gemeente voorkomen dat deze stukjes kapot getrapt of gereden zouden worden. Op die manier zouden vezels kunnen vrijkomen en gevaar kunnen ontstaan.

De stukjes gevelplaat zijn opgeruimd door een deskundig bedrijf. Deze personen droegen de beschermende kleding (ook wel maanpakken genoemd) die wordt voorgeschreven in de Wet Arbeidsomstandigheden (ARBO). Dit is voor alle klussen die zij doen verplicht, omdat zij dagelijks moeten werken in gevaarlijke en minder gevaarlijke situaties.

Het is niet waarschijnlijk dat er nog stukjes gevelplaat zijn blijven liggen. Mochten bewoners in de directe omgeving van de brand toch nog iets aantreffen waarvan wordt vermoed dat het een stukje gevelplaat is met asbest, dan hebben de omwonenden in de bewonersbrief een weekendnummer van de gemeente Alkmaar kunnen vinden. Met vragen over asbest en volksgezondheid zijn omwonenden verwezen naar de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland (GGD), bereikbaar op maandag tot en met donderdag op nummer (072) 566 26 37.

Deel: ' Gemeente Alkmaar ruimt asbest op na brand balkon flatwoning '
Lees ook