Gemeente Alkmaar


Voorstel gasopslag Bergermeer onvoldoende

De afgelopen weken is er door de gemeente Alkmaar samen met het ministerie van Economische Zaken en het bedrijf TAQA, zowel ambtelijk als bestuurlijk, hard gewerkt om tot een mogelijke oplossing te komen in het kader van het project Gasopslag Bergermeer. Alkmaar heeft, vanwege het door het Rijk geduide nationaal belang, altijd een coöperatieve houding tegenover deze ontwikkeling ingenomen. Echter, wel onder de voorwaarde dat de rekening niet in de regio wordt neergelegd en dat de regionale werkgelegenheid een impuls zou krijgen. De gemeente Alkmaar heeft van het ministerie EZ het concept-ontwerp rijksinpassingsplan (RIP) ontvangen. Het RIP is het bestemmingsplan van het ministerie. Op basis van de uitgangspunten die in het RIP staan vermeld kan de gemeente Alkmaar onder de huidige voorwaarden geen akkoord geven over de komst van de gasopslagfaciliteit op de Boekelermeer.

Verantwoordelijkheid

Het proces wordt gekenmerkt door een bijzonder grote tijdsdruk. Dit vertaalt zich structureel in een zeer beperkte tijd voor de gemeente om te reageren op cruciale informatie, terwijl dat hard nodig is om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen. In de laatste weken is deze druk nog verder opgelopen. Het college wil onder deze tijdsdruk geen overhaaste beslissingen nemen. Tevens vindt het college het belangrijk dat andere partijen in de stad buiten de vakantieperiodes in de gelegenheid worden gesteld om de ter inzage gelegde documenten van de overheid te kunnen inzien en daarop te reageren.

Hoe nu verder?

De gevolgen van de door het Rijk aangegeven veiligheidscontouren op de Boekelermeer zijn nu niet volledig te overzien. Op basis van deze uitgangspunten kan het college dan ook nog niet tot een zorgvuldige afweging komen van de belangen van bewoners en bedrijfsleven, de gewenste ontwikkeling van de Boekelermeer als regionaal bedrijventerrein en als verkopende partij in relatie tot de financieel-economische waarde van de door TAQA aan te kopen locatie op de Boekelermeer. Er zijn nog teveel onduidelijkheden qua mogelijke consequenties om nu 'ja' te kunnen zeggen. Dit betekent echter niet, wat het college betreft, dat de deuren gesloten zijn richting het ministerie EZ en TAQA. B&W willen met deze partijen in gesprek blijven over de verdere procedurele en inhoudelijke invulling van dit project.

Deel: ' Gemeente Alkmaar voorstel gasopslag Bergermeer onvoldoende '


Lees ook