Gemeente Alkmaar


Gemeente wil zich terugtrekken uit bouw- en sloopafval

Alkmaar - 09 juli 2002

Het college van burgemeester en wethouders is van plan per 1 januari 2003 geen bouw- en sloopafval meer te accepteren op de Afvalbrengplaats. Onder bouw- en sloopafval wordt niet alleen puin gerekend, maar ook vloerdelen, deuren, sanitair, aanrechtbladen, kozijnen, schuttingen, restanten van bestratingen, restanten van motorblokken, grond, bielzen en het grovere snoeiafval van gekapte bomen. Als de maatregel doorgaat, moeten inwoners van Alkmaar en Schermer voortaan met dit afval naar verwerkingsbedrijven, waar tarieven gelden. Bedrijven die van bouw- en sloopafval af willen, gaan daar al naartoe.

Dat de gemeente wil stoppen met het bouw- en sloopafval, was al aangekondigd in het Afvalbeleidsplan 2002-2005. Hierin staan tal van maatregelen voor betere afvalinzameling en afvalscheiding die tegelijkertijd de kosten binnen de perken houden. Dit kostenplaatje bepaalt de hoogte van de Afvalstoffenheffing die alle inwoners moeten betalen. Een belangrijk uitgangspunt van het Afvalbeleidsplan dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is dat de gemeente zich moet beperken tot de wettelijk vastgestelde taken. Voor het genoemde bouw- en sloopafval bestaat geen wettelijke inzamelplicht, zoals die er wel is voor (grof en klein) huishoudelijk afval.

Tot op heden was nog geen duidelijkheid over de uitwerking en de ingangsdatum van dit voornemen. Een alternatief leek de invoering van tarieven voor bouw- en sloopafval op de Afvalbrengplaats. Wethouder Godijn van Afvalinzameling is hier geen voorstander van. Het zou enorme investeringen vergen, bijvoorbeeld in een weegbrug. De wethouder vindt dat niet logisch, aangezien de regionale stortplaats van GP Groot als alternatief vlakbij is. Als ingangsdatum geeft wethouder Godijn de voorkeur aan 1 januari 2003. Vervolgens moet in 2004 een registratiesysteem in gebruik worden genomen, waardoor het niet meer voorkomt dat inwoners de Afvalbrengplaats misbruiken om er afval te deponeren uit bedrijfsmatige activiteiten.

Inwoners vingen al bot als zij de gemeente een partij bouw- en sloopafval wilden laten ophalen. Bovendien maakte de gemeente Alkmaar twee weken geleden bekend dat zij zich niet langer soepel opstelt bij het ophalen van afgedankte spullen langs de weg. Totnogtoe werd geen verdere actie ondernomen als tussen een aangemelde partij grofvuil ook ander afval lag, zoals bouw- en sloopafval. De reinigingsdienst probeert voortaan te achterhalen wie het afval heeft gedumpt, en spreekt deze persoon erop aan. Vanaf volgend jaar neemt de ophaaldienst alleen grofvuil mee dat telefonisch is aangemeld. Ook worden geen extra ritten meer gemaakt om illegale afvaldumpingen in woonwijken op te ruimen. Wie grofvuil wil laten ophalen, moeten rekenen op een wachttijd van maximaal vier weken. Alleen wie verhuist, kan een ingelaste rit bestellen. Inwoners worden zo aangemoedigd grofvuil zelf weg te brengen naar de Kitmanstraat. Als dit nieuwe beleid flinke besparingen oplevert, wordt gekeken of de ophaaldienst voor grofvuil frequenter langs kan komen. Ook wordt nu gezocht naar een systeem waarbij burgers tegen betaling een extra rit kunnen laten langskomen, volgens het principe: vandaag gebeld, morgen gehaald.

Door de maatregelen moeten inwoners het onderscheid kennen tussen bouw- en sloopafval en grofvuil. Daarover zal de komende maanden op verschillende manieren worden gecommuniceerd. Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in de vuilniszak of rolemmer te worden aangeboden. Eigenlijk is het alles wat los in een woning staat en wat iemand mee zou nemen bij een verhuizing. Bijvoorbeeld een losse linnenkast, maar ook nog de vloerbedekking. Bouw- en sloopafval komt vrij bij werkzaamheden die als bedrijfsmatig worden aangeduid, zoals woningrenovatie, tuininrichting en autoreparaties. De daarbij vrijkomende afvalstoffen, zoals keukenkastjes, zijn geen grofvuil. Het wordt dus niet opgehaald en naar verwachting kunnen inwoners van Alkmaar en Schermer dit per 1 januari 2003 ook niet meer deponeren op de Afvalbrengplaats. Een definitief besluit wordt echter pas genomen na een inspraakperiode, die na de zomervakantie start.

Met vragen kunnen inwoners terecht bij het meldnummer (072) 548 94 44, (maandag tot en met vrijdag van 8.00 -16.00).

Deel: ' Gemeente Alkmaar wil zich terugtrekken uit bouw- en sloopafval '
Lees ook