Gemeente Almere

Persbericht 177

16 juni 1999

GEMEENTE ALMERE INVESTEERT IN TREASURY MANAGEMENT

Beheer van alle geldstromen doelmatiger

Het college van B en W van Almere heeft het voornemen om een professioneel en actief treasurymanagementbureau op te zetten. Hiermee wil de gemeente komen tot een doelmatiger beheer van alle geldstromen van de gemeentelijke organisatie. Almere voegt zich hiermee bij een kleine minderheid van alle gemeenten in Nederland. De ambitie is hoog. Wethouder D. Halbesma van financiën acht het mogelijk dat Almere binnen 3 tot 5 jaar tijd één van de beste gemeentelijke treasury-organisaties weet op te bouwen.

In de organisatie van de gemeente Almere -nu 140.000 inwoners groot- gaan vele tientallen miljoenen guldens om. De stad investeert de komende jaren stevig in de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden en in een ambitieus nieuw stadscentrum voor winkelen, wonen en werken. Rond 2005 zal Almere 185.000 inwoners hebben.

Om alle geldstromen zo doelmatig mogelijk te kunnen beheren, heeft de gemeente in overleg met een aantal externe experts een beleidsplan treasurymanagement opgezet. Onderdelen daarvan zijn: het optimaliseren van de financieel-economische positie van de gemeente, het beschermen van het financieel vermogen en het renteresultaat tegen ongewenste financiële risico's, het optimaliseren van alle financiële stromen en de mogelijkheid toegang te verkrijgen en te behouden op de Euro-geldmarkt.

In praktische zin betekent het voornemen onder meer een uitbreiding van het al bestaande gemeentelijk bureau treasury, de instelling van een inhouse bank en de instelling van een gemeentelijk treasuryberaad waardoor het mogelijk wordt heel snel belangrijke strategisch-financiële beslissingen te nemen. De inhouse bank zal opereren als een professionele interne gemeentelijke bank, die de bevoegdheid heeft om alle interne financiële stromen en risico's te reguleren en diverse financiële en beleggingsstrategieën toe te passen. De bank gaat rente-rekening- courantverhoudingen aan met alle onderdelen van de gemeente en functioneert voor hen als expertise- en service-centrum.

Het voornemen van het college van B en W wordt in september behandeld door de gemeenteraad van Almere.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Gemeente Almere investeert in treasury management '
Lees ook