Gemeente Alphen aan den Rijn


Gemeente sluit het jaar 2001 financieel positief af

De jaarrekening over 2001 van de gemeente Alphen aan den Rijn is opgemaakt. De rekening laat een positief saldo zien van 6,1 miljoen. Een welkome meevaller. Dit resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van een aantal eenmalige meevallers die aan het eind van 2001 en begin 2002 bekend werden.

De belangrijkste meevaller bestaat uit de bijdrage die gemeenten van het rijk ontvangen, de zogenaamde algemene uitkering. In maart 2002 stelde het rijk -als gevolg van een aantal eenmalige meevallers- extra geld beschikbaar voor de gemeenten. Voor Alphen aan den Rijn ging het hierbij om 2 miljoen. Daarnaast ontstonden ook meevallers als gevolg van inkomsten uit beleggingen. Met name geld dat gereserveerd stond voor projecten die moesten worden uitgesteld, kon de gemeente voor een langere periode beleggen. En tenslotte wist de gemeente ook extra inkomsten te realiseren door activiteiten als het ontwikkelen van grond voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Dergelijke bedrijfsmatige activiteiten leverden in 2001 een positief saldo op van rond de 2 miljoen.

De positieve resultaten zullen voor de helft gereserveerd worden als extra buffer voor eventuele toekomstige tegenvallers. Een externe accountant die in 2001 de financiële situatie van de Gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht adviseerde toen al dringend "het weerstandsvermogen" van de gemeente te verhogen. Zo kunnen tegenvallers worden opgevangen zonder lastenverhoging voor de burgers. De andere helft van het positieve resultaat wordt gereserveerd voor uitvoering van onderdelen uit het nieuwe collegeprogramma.

Naast de genoemde meevallers, kreeg de gemeente op een aantal terreinen in 2001 ook te maken met achterblijvende inkomsten. Met name de opbrengsten uit de parkeerbelastingen en de onroerende zaakbelasting bleven achter bij de ramingen.

Het betaald parkeergebied werd later uitgebreid dan voorzien. De opbrengst van de onroerende zaakbelasting is lager doordat de uiteindelijke waardestijging van woningen en bedrijfspanden minder was dan in de begroting was voorzien.

Persbericht 36, 30 mei 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 31 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Gemeente Alphen a/d Rijn sluit het jaar 2001 financieel positief af '
Lees ook