gemeente amersfoort

gezamenlijk persbericht van turnvereniging gymxl en gemeente amersfoort vrijdag 10 september 2010.

samen op zoek naar een geschikt onderkomen voor gymxl

gymxl en de gemeente amersfoort zetten hun zoektocht naar geschikte accommodatie voor de turnvereniging voort.tot eind 2012 kan de club in ieder geval nog terecht in de van bekkumhal maar dat is een tijdelijke oplossing. de hallen aan de bunschoterweg blijken te duur voor de club zodat gemeente en gymxl verder zoeken naar betaalbare accommodatie die voldoet aan de gebruikseisen van de turnvereniging.

sinds 2007 is overleg gaande over de huur van hallen aan de bunschoterstraat. helaas bleek het niet mogelijk om overeenstemming te bereiken over een huurprijs die op een dusdanig niveau zou komen te liggen dat het voor gymxl is op te brengen, nu en in de toekomst. het bestuur heeft dan ook moeten besluiten af te zien van deze optie. alle partijen betreuren het dat de inspanningen van afgelopen jaren uiteindelijk niet hebben geleid tot een oplossing van het huisvestingsvraagstuk. het betekent samen verder zoeken naar een alternatief voor de van bekkumhal.

op dit moment maakt gymxl gebruik van de van bekkumhal in vathorst. de beschikbaarheid is gegarandeerd tot eind 2012 en wellicht langer, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van vathorst. sro is op dit moment in overleg met het obv (ontwikkelingsbedrijf vathorst), over verlenging van de termijn dat deze hal beschikbaar blijft. in alle gevallen gaat het om een tijdelijke oplossing en is het dus zaak om een permanent onderkomen te vinden voor gymxl. daar zijn gemeente en het bestuur van de vereniging dan ook druk mee bezig. op dit moment onderzoekt sro op verzoek van de gemeente, mogelijkheden elders in de stad. met name de continuïteit in de beschikbaarheid van de ruimte, gewenst vanwege de vaste opstelling van turntoestellen, maakt het gebruik van bestaande gemeentelijke accommodatie minder voor de hand liggend.

noot voor redacties

Deel: ' Gemeente Amersfoort en GymXL samen op zoek naar geschikt onderkomen '


Lees ook