Gemeente Amersfoort smoort kansrijk burgerinitiatief in de kiem


AMERSFOORT Kruiskamp, 20120622 -- Bewoners uit Amersfoort zijn teleurgesteld in de gemeente. De vrijwilligers zijn ruim een jaar bezig met plannen om in een voormalig schoolgebouw een BewonersBedrijf op te richten. Met de beslissing om het pand te verkopen spreekt de gemeente haar eigen expertteam tegen en blijkt bovendien dat het wijkbeleid een lege huls is. Ines Versteeg van initiatiefgroep ’t Koerhuys: “We zijn aan het lijntje gehouden, dit accepteren wij niet!".

De politiek heeft er de mond vol van: meer afstand nemen en meer initiatieven stimuleren waarin burgers zelf verantwoordelijkheid voor hun wijk nemen. Al een jaar ligt er een initiatief van een groep vrijwilligers om het leegstaande gebouw van de Prof. Groen School in beheer te nemen. Om van daaruit zelfstandig activiteiten te ontwikkelen voor de aandachtswijk Kruiskamp. De plannen die er liggen zijn door zowel het Landelijk LSA als de zogenaamde 'Kanjers van Boeve' als positief en haalbaar bestempeld. Niettemin kiest wethouder Boeve toch voor een andere agenda en wil het pand tegen commercieel tarief verkopen. 

Verspilling
Intussen betaalt de gemeente 80.000 Euro per jaar alleen al aan rente. En dat voor een leegstaand gebouw dat al die tijd al een nieuwe bestemming had kunnen hebben. Waarin al een jaar geexperimenteerd had kunnen worden met nieuwe, baanbrekende vormen van burgerparticipatie. Niet alleen een verspilling van kostbare energie en geld maar ook een bewijs van onwil. De kortzichtige en platte manier van doen van de gemeente laat zien dat zij niet bereid is als gelijkwaardige een samenwerking met haar bewoners aan te gaan. Ook niet in een naar eigen zeggen concreet, overzichtelijk en kansrijk initiatief.

Crisis en vrijwilligerswerk
Ines Versteeg: “De gemeente gaat voor eigen belang in plaats van voor sociale cohesie. Als je in deze tijden van crisis en bezuinigingen een haalbaar plan krijgt van vrijwilligers om iets te doen in een sociaal zwakke wijk, dan ga je er toch voor! Zeker in een stad waar bibliotheken en wijkcentra worden gesloten. Ons initiatief past feilloos in de realisatie van de doelstellingen die de gemeente zich notabene zelf stelt in het programma "Amersfoort Vernieuwt". En ons plan kost de gemeente niks. Wij moeten vechten om een aftands pand in beheer te krijgen terwijl de gemeente zonder pardon €24 miljoen uittrekt voor de renovatie van het stadhuis.”

Kiemen voor een vitale wijk
Als doekje voor het bloeden houdt de gemeente wel nog enkele openingen. Mocht het pand niet verkopen dan kunnen de initiatiefnemers na een half jaar het alsnog huren. Daarnaast wil de gemeente eventueel ondersteuning bieden bij het zoeken naar een ander pand. De initiatiefnemers nemen hier geen genoegen mee. "Zo ga je niet met ondernemende burgers om", aldus Ines Versteeg. Zeker niet na een jaar pappen en nathouden. Op alle fronten is dit een kans voor iedereen om een sociale en economische ambitie te realiseren. Het initiatief ligt hier, bij het voormalige gebouw van de Prof Groen School, en niet ergens anders. Het wordt tijd dat de gemeente inziet dat wanneer zij aanstuurt op meer burgerparticipatie en initiatief, zij moet werken met dat wat uit de wijk zelf komt. Een initiatief als dit is niet te plooien naar dat wat de gemeente intern goed uit komt. Het is tijd om samen met bewoners de kiemen die in de wijk ontspruiten te koesteren en te voeden. Zo ontstaan mooie, nieuwe en vitale wijken.


Deel: ' Gemeente Amersfoort smoort kansrijk burgerinitiatief in de kiem '
Lees ook