Gemeente Amstelveen

Nieuws

Informatieavonden N201zone
De gemeente Amstelveen is druk bezig met het maken van een voorontwerp bestemmingsplan voor de verlegging van de N201 op Amstelveens grondgebied. De gemeente Aalsmeer maakt een voorontwerp bestemmingsplan en stelt een milieueffectrapport (Mer) op voor het bedrijventerrein N201zone in Aalsmeer. Dit bedrijventerrein ligt tot de gemeentelijke herindeling per 1-01-2002 voor een klein gedeelte ook op Amstelveens grondgebied. Alvorens de plannen ter inzage worden gelegd willen wij u graag informeren over de inhoud en de procedures van deze stukken. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een aantal informatieavonden. De eerste vindt plaats op 11 juni a.s. in de burgerzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer en gaat over het voorontwerp bestemmingsplan N201-zone en milieueffectrapport voor het bedrijventerrein N201 zone in Aalsmeer. De avond begint om 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we de avond af.

Op 16 juli a.s. is er een hoorzitting voor het bestemmingsplan en het Mer bedrijventerrein N201 Aalsmeer.

Overige data op korte termijn
Op 20 juni a.s. wordt het Mer bedrijventerrein N201 Aalsmeer in de gemeenteraad van Amstelveen behandeld. Daarna gaan zowel het voorontwerp bestemmingsplan als het Mer ter inzage.

De Provincie legt op dit moment de laatste hand aan de Streekplanherziening en het Mer voor de verlegging van de N201 en ook zij willen u hierover binnenkort informeren. De avond die daarvoor gepland is, vindt plaats op 26 juni a.s. Op die avond wordt ook een hoorzitting gehouden over het voorontwerp bestemmingsplan N201. U wordt dan ook geïnformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan van de verlegging van de N201 op Amstelveens grondgebied.

Voor meer informatie over het project kunt u ook de website van kijken: www.masterplanN201.nl

Deel: ' Gemeente Amstelveen - informatieavonden N201zone '
Lees ook