Gemeente Amsterdam


---

Gemeente Amsterdam beste gemeentelijke werkgever en meest multiculturele overheidsinstelling van Nederland

De gemeente Amsterdam staat op nummer 7 in het jaarlijkse Intermediair-onderzoek dat het blad samen met de Universiteit van Amsterdam en de FNV heeft uitgevoerd onder werkgevers in de overheids- en non-profitsector. Daarmee is de gemeente Amsterdam, die vorig jaar op de 24ste plaats stond als beste gemeente uit het onderzoek gekomen. Amsterdam heeft deze hoge vermelding met name te danken aan haar adequate diversiteitsbeleid en haar succesvolle en ambitieuze ziekteverzuimbeleid. De gemeente Amsterdam is namelijk de meest multiculturele overheidsinstelling van Nederland. Bij de gemeente Amsterdam zijn 22,2% van de ambtenaren van allochtone afkomst. Door een bewust personeelsbeleid te voeren probeert de gemeente Amsterdam een afspiegeling te vormen van haar bevolking. Al bij de werving van personeel richt Amsterdam zich nadrukkelijk óók op allochtonen. Dit gebeurt onder andere door het benaderen van verschillende allochtone groepen zoals allochtone studentenverenigingen.
Verder is het Amsterdam gelukt om het ziekteverzuim te verlagen van tien naar rond de acht procent. Wel zet de gemeente Amsterdam door met haar beleid om het ziekteverzuim te verlagen, want haar streven is een verzuim van maximaal zes procent.
Het onderzoek is gepubliceerd in de Intermediair week 22, verschijningsdatum donderdag 30 mei en is ook te vinden op www.intermediair.nl

Amsterdam, 5 juni 2002 Janet van der Meulen

^


-

© gemeente Amsterdam - 5-06-2002

Deel: ' Gemeente Amsterdam beste gemeentelijke werkgever '
Lees ook