Gemeente Amsterdam|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
Gemeente Amsterdam en isl sluiten overeenkomst EK2000
Gemeente Amsterdam en isl sluiten overeenkomst EK2000

De gemeente Amsterdam en de Zwitserse marketingorganisatie ISL hebben een contract gesloten. In het kader van de voorbereidingen voor het Europees Kampioenschap Voetbal 2000, dat zich gedeeltelijk in Amsterdam afspeelt, is langdurig overlegd met het marketingbureau van de organisatie EURO2000, ISL Marketing AG, over een overeenkomst met de gemeente.

De wethouder Sport, Geert Dales: "De gesloten overeenkomst biedt de gemeente Amsterdam een aantal mogelijkheden zich te manifesteren binnen EURO2000. We gaan gezamenlijk een stadsaankledingsplan ontwikkelen en we kunnen gebruik maken van logo's en symbolen. Dit contract zal bovendien de onderlinge verhoudingen ten goede komen."

De overeenkomst biedt de gemeente Amsterdam onder andere het recht gebruik te maken van een samengesteld logo (het officiële logo van EURO2000 en de naam 'Amsterdam') bij bepaalde evenementen. Hiernaast krijgt de gemeente de mogelijkheid een aantal borden te laten plaatsen in de Amsterdam ArenA met de vermelding 'Amsterdam'.

De gemeente Amsterdam wordt in de overeenkomst gevraagd bij de verstrekking van vergunningen aan derden voor het organiseren van een evenement, hen met een folder te informeren over de rechten van ISL. Verder zal de gemeente in redelijkheid ondersteuning verlenen aan ISL om ondermijnende marketingactiviteiten in de stad te voorkomen. Dit betekent in de praktijk dat er regelmatig overleg plaatsvindt over de rechten die door ISL aan de gemeente worden overgedragen en de verantwoording daarvoor en dat gemeente en ISL elkaar wederzijds informeren over de gang van zaken rond het EK. Amsterdam blijft echter bij het principiële standpunt dat de gemeente op geen enkele manier kan worden gebruikt om de (commerciële) belangen van de officiële sponsoren en ISL te behartigen.

Sinds de start van de onderhandelingen met ISL (zomer 1999) is er veel tijd verstreken en veel aan de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst veranderd. In de nu gesloten overeenkomst is in de onderlinge verdeling van rechten en plichten meer evenwicht gekomen: zo zal ISL de helft bijdragen aan de kosten van een stadsaankledingsplan en behoudt het Amsterdamse projectbureau EK2000 mogelijkheden een eigen gezicht (met een eigen logo) te presenteren om zo bij te dragen aan een feestelijke, Amsterdamse sfeer in de stad tijdens het EK Voetbal 2000.

Marleen Nieuwenhuis 5523412
^


-

© gemeente Amsterdam - 15-03-2000

Deel: ' Gemeente Amsterdam en ISL sluiten overeenkomst over EK2000 '
Lees ook