Gemeente Amsterdam


Gemeente ondersteunt sportclubs bij fusie

De gemeente Amsterdam gaat sportclubs ondersteunen bij fusies. Clubs willen fuseren, maar hebben hiervoor vaak onvoldoende geld. In aansluiting op het gemeentelijk sportbeleid heeft de gemeenteraad een 'Fusiestimuleringsregeling' in het leven geroepen. Amsterdamse sportverenigingen die overwegen een fusie aan te gaan, maar dit vanwege hoge kosten vooralsnog hebben uitgesteld, kunnen door gebruik te maken van de regeling de door hen gewenste fusie toch uitvoeren.

In het eerder uitgebrachte Beleidsplan verenigingssport is gesignaleerd dat grote, krachtige sportverenigingen vaak meer dan gemiddeld kunnen bieden. Deze verenigingen zijn vaak beter in staat om de jeugd op te vangen en goed te begeleiden. Verder kan bundeling van sportverenigingen leiden tot een efficiëntere inzet van de sportvrijwilligers en een beter gebruik van sportvoorzieningen. Doel van deze regeling is ook om de Amsterdamse sportverenigingsstructuur te versterken. De opzet van de regeling is om de nieuwe fusieclub een goede start te laten maken. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning moet de club uiteraard wel een redelijk toekomstperspectief hebben. Voor de uitwerking van de plannen is dit jaar 200.000 gulden beschikbaar.

Amsterdam, 18 februari 2000

Pb-13 Marleen Nieuwenhuis 5523412

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Amsterdam, telefoon 5522490

© gemeente Amsterdam - 21-02-2000

Deel: ' Gemeente Amsterdam ondersteunt sportclubs bij fusie '
Lees ook