Afzender: a.hof@glazenstad.amsterdam.nl

Contactpersoon: Arjen Hof

Gemeente Amsterdam ontwikkelt web-in-a-box met MMBase

Datum: 19 september 2001

Gemeente Amsterdam ontwikkelt Web-in-a-box:
kant en klare websites voor gemeentelijke diensten en stadsdelen op basis van open source software

Het projectbureau De Glazen Stad van de gemeente Amsterdam heeft met behulp van MMBase het programma Web-in-a-box ontwikkeld. Web-in-a-box levert stadsdelen en gemeentelijke diensten die nog niet online zijn gratis een kant en klare website. MMBase is een flexibel 'content management systeem' om websites te maken en te onderhouden. Het is gebaseerd op open source software. Op woensdag 19 september vindt om 13:00 uur in de Balie een MMBase evenement plaats waar het gebruik van een deze open source software centraal staat.

Internet is een belangrijk instrument om de dienstverlening van de gemeente Amsterdam uit te breiden. Web-in-a-box is hier een goed voorbeeld van. De gemeente Amsterdam koos bij de ontwikkeling van Web-in-a-box bewust voor de toepassing van open source software: "Door gebruik te maken van deze open source software kunnen kwalitatief goede sites voor relatief lage kosten worden ontwikkeld én zelf worden bijgehouden", licht projectleider Arjen Hof van projectbureau de Glazen Stad toe. En het werkt: de eerste Web-in-a-box is inmiddels online; het Gemeentelijk Pedologisch Instituut is de trotse eigenaar van www.gpi.amsterdam.nl. De komende weken zullen nog zeven diensten en stadsdelen volgen: Binnenwaterbeheer Amsterdam, Dienst Binnenstad, Projectbureau Grotestedenbeleid, de Stadsschouwburg Amsterdam en de stadsdelen Bos en Lommer, Geuzenveld/Slotermeer en Zuideramstel.

Web-in-a-box: een voorraadkast met modules
Bij Web-in-a-box is voor een modulaire opbouw gekozen. In de eerste instantie gaat het om webpresence: de stadsdelen en diensten kunnen met een basissite de belangrijkste informatie op het web zetten en zelf onderhouden. In de tweede fase (oplevering eind dit jaar) wordt de site met meer functionaliteiten uitgebreid en in de laatste fase kunnen interactieve formulieren aan de sites toegevoegd. Niet iedere organisatie hoeft elk onderdeel te gebruiken, er kan zelf gekozen welke modules wordt toegepast op de site.

Groeiend aantal deelnemers aan ontwikkeling MMBase MMBase werd oorspronkelijk als applicatie door de VPRO ontwikkeld. Inmiddels werken onder andere de EO, NOS, VNU/Ilse, Feijenoord, Kenniswijk Eindhoven, World Press Photo en binnenkort ook www.overheid.nl mee aan de verdere ontwikkeling. Ook de gemeente Amsterdam participeert actief en laat een groot aantal nieuwe functionaliteiten ontwikkelen. Alle onderdelen zullen weer beschikbaar worden gesteld aan overige publieke partijen.

Noot aan de redactie:
Contactpersoon Gemeente Amsterdam:
Arjen Hof, projectleider "Op Weg naar de Glazen Stad" Telefoonnummer 020-5273230 ( of 06-54784983) a.hof@glazenstad.amsterdam.nl

Meer informatie over Web in a box raadpleegt u www.glazenstad.amsterdam.nl/online/wiab Meer informatie over MMBase vindt u op www.mmbase.org Mocht u als journalist aanwezig willen zijn bij het MMBase event, neemt u dan contact op met Rob Vermeulen van de VPRO 035-6712143

Projectbureau de Glazen Stad

Amsterdam

Telefoon: 020-5273230Deel: ' Gemeente Amsterdam ontwikkelt web-in-a-box met MMBase '
Lees ook