Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Amsterdam opent website Hoe verder?

Amsterdam opent website Hoe verder?

In en om Amsterdam vinden momenteel grote veranderingen plaats. Deze bieden kansen maar ook bedreigingen. Ze vragen de komende jaren om antwoorden van bestuurders, burgers en bedrijven. Naar aanleiding van een intensieve, meningvormende discussie over de toekomst van de ruimtelijke ordening heeft een groep ambtenaren en externe deskundigen zich gebogen over de toekomst van Amsterdam. Gaandeweg ontstond het besef dat de toekomst van Amsterdam op zijn minst een (ingewikkelde) optelsom is van een groot aantal ontwikkelingen op andere terreinen. In opdracht van het College van B en W is getracht deze ontwikkelingen in een aantal essays over verleden, heden en toekomst te beschrijven.

Het College vond het niet op zijn weg liggen om deze ontwikkelingen te voorzien van concrete beleidsvoorstellen of maatregelen. Een nieuw bestuur zal hierover op eigen merites moeten beslissen. B en W vonden het wel nuttig om de vergaarde kennis en inzichten voor een breder publiek toegankelijk te maken. Hiertoe is naast een gerichte mailing een website geopend waar de diverse documenten gelezen en gedownload kunnen worden. Geïnteresseerde burgers en toekomstige bestuurders van Amsterdam kunnen dit materiaal gebruiken om mee te denken en mee te praten over het verder moet met onze unieke stad. Zij kunnen via de website ook hun reactie geven.

Het adres van de website Hoe Verder? is www.hoeverder.nl

De website is ook te benaderen via www.amsterdam.nl (rubriek Plannen & Projecten)

Paul van Yperen

^


-

© gemeente Amsterdam - 26-09-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Amsterdam opent website 'Hoe verder?' '
Lees ook