Arnhem verlaagt opnieuw tarieven reisdocumenten

De gemeente Arnhem verlaagt met ingang van 1 oktober aanstaande opnieuw de tarieven voor reisdocumenten. Deze tweede verlaging is het gevolg van de komst van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) per 1 oktober aanstaande. Vanaf 1 april dit jaar gold al een lager tarief voor reisdocumenten. Voor het gemeentelijk deel van de leges voor de NGR gelden per 1 oktober maximumtarieven. Arnhemmers betalen vanaf 1 oktober â 73,55 voor een reisdocument. De verlaging geldt voor het nationaal paspoort, het reisdocument voor vluchtelingen en het reisdocument voor vreemdelingen. De gemeenteraad van Arnhem is op 3 september jl. akkoord gegaan met de tariefsverlaging van reisdocumenten per 1 oktober aanstaande. De komende weken zal de gemeente Arnhem via de gemeentepagina en de gemeentelijke website haar burgers informeren over de komst van de nieuwe generatie reisdocumenten. Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.paspoortinformatie.nl.

Deel: ' Gemeente Arnhem verlaagt opnieuw tarieven reisdocumenten '
Lees ook