https://www.startnet.nl/avereest/rjan.htm

Raadsagenda 21 januari 1998

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de vergadering van 17 december 1998 en 4 januari 1999.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Vaststelling huurovereenkomst Rode Kruis, afdeling Avereest.

3. Voorbereidingsbesluiten.

4. Vervallen.

Beslissing op bezwaarschriften van G. Pelman en W. Lefers.

Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Rheezerend.

Opruimen/schoonmaken voormalig fietscrossterrein Sweelinckstraat te Dedemsvaart.

Routering vervoer gevaarlijke stoffen.

10a. Aanwijzing vertegenwoordiger bestuur GR Vechtdal

Begrotingswijzigingen.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Deel: ' Gemeente Avereest raadsagenda '
Lees ook