Gemeente Barendrecht


Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Bijdorp-West 39 (BA 2001-348), voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (20-9-'01);


-rectificatie: Dorpsstraat-Oost 28 (BA 2001-336), voor het oprichten van een woning (6-9-'01);


-Lijsterbeswede 47 (MB 2001-156), voor het plaatsen van een blokhut (18-9-'01);


-Meerwedesingel 62 (BA 2001-346), voor het plaatsen van een schuur (19-9-'01);


-Serenadelaan 30 (BA 2001-345), voor het plaatsen van twee dakkapellen (18-9-'01);


-Zoommeer 19 (BA 2001-347), voor het vergroten van een dakopbouw (20-9-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het oprichten van een 34 woningen in het deelplan Riederhoek (Carnisselande) (BA2001-275).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet (opheffen aanhoudingsplicht).

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 september 2001 tot en met donderdag 25 oktober 2001, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het realiseren van een kap op de nog te realiseren garage bij de woning Gebroken Meeldijk 139 (BA 2001-339).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Zuid".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 september 2001 tot en met donderdag 25 oktober 2001, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van rioolgemaal aan de Barendrechtseweg/Kilweg (BA 2001- 292).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" .

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 september tot en met donderdag 11 oktober 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw-en woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 11 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van portocabin(s) bij de kruising Stationsweg-Noldijk voor de periode van 3 jaar (BA 2001- 266).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Spoorzone" .

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 september tot en met donderdag 11 oktober 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw-en woningtoezicht). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 11 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van een woning (dakopbouw) aan de Haydnsingel 49 (BA2001-221).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 september 2001 tot en met donderdag 25 oktober 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 oktober 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Boeier 97 (MB 2001-141), voor het plaatsen van een blokhut (19-9-'01);


-Boeier 108 (BA 2001-297), voor het vergroten van de woning (19-9-'01);


-van Foreestlaan 3 (BA 2001-331), voor het plaatsen van een dakkapel (19-9-'01);


-Handelscentrum Z.H.Z. 48 (BA 2001-246), voor het plaatsen van een portocabin (17-9-'01);


-Standerdmolen 71 (BA 2001-179), voor het vergroten van de woning (21-9-'01);


-Vrijenburgweg (BA 2001-244), voor het bouwen van een fietstunnel (19-9-'01);


-IJsselstraat 2 (BA 2001-168), voor het vergroten van de woning (21-9-'01).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum: Artiest(en) Voorstelling: Prijs: Pashouders:

Do. 27-9 Harry Sacksioni Helden 2 27,75 12,50 24,90 11,30

Vr. 28-9 Vrouw Holland Vet 24,90 11,30 22,48 10,20

Za. 29-9 Margriet Eshuijs Time 32,61 14,80 29.97 13,60

Do. 4-10 Trudy Labij Shirley Valentine 27,55 12,50 24,90 11,30

(try-out) Aanvang: 19.00 uur

Vr. 5-10 Anousha N'Zume, Cabaritis I- een

Eric Koller, Veldhuis cabarestafette 27,55 12,50 24,90 11,30

en Kemper

Wo.10-10 Theater Terra Zeven Vadertjes 12,56 5,70

(<12 jr. 9,92 4,50)

Aanvang: 14.00 uur

Do.11-10 Bandenya Les frères de Coulibaly 32,61 14,80 29,97 13,60

Vr. 12-10 Toneelgezelschap Baron von Münchhausen 17,14 7,90 14,99 6,80

B&D (<12 jr. 12,56 5,70)

Aanvang: 19.00 uur

Do.18-10 Voice Male Colors 27,55 12,50 24,90 11,30

Vr. 19-10 Arjan Ederveen & De Grote Verdwijn Truc

Groupe de la Troupe (try-out) 39,89 18,10 37,46 17,00

Za.20-10 Helen Kamperveen, De koningin van

Jetty Mathurin e.a. Paramaribo 37,46 17,00 35,04 15,90

Do.25-10 Sabri Saad el Hamus Yasser 24,90 11,30 22,48 10,20

Vr.26-10 Les Founambules Camping Pong 22,55 12,50 22,48 10,20

(<12 jr. 14,99 6,80)

Za.27-10 Louis & Selma van Van Brubeck tot Bannink

Dijk and special 35,04 15,90 32,61 14,80

friends

Zo.28-10 Rachel-Ann Morgan Keltische en klassieke 17,41 7,90 12,56 5,70

Engelse Werken Aanvang: 12.00 uur

Wo.31-10 Theatergroep De Ma Tilda & Tilly 12,56 5,70

Kaap (<12 jr. 9,92 4,50)

Aanvang: 14.00 uur

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 3-10 Chocolat=filmspecial v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 10-10 Jurassic Park 3 v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 17-10 Fast Food Fast Women v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 24-10 Blow v.a. 12 jaar 20.30 uur

Wo. 31-10 Almost Famous 20.30 uur

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting Buitenlandse Baan tussen Ziedewijdse Baan en Groene Rede

In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Buitenlandse Baan, tussen de Ziedewijdse Baan en Groene Rede, zal er van dinsdag 2 oktober tot en met 31 oktober (of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk) geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Tijdens deze werkzaamheden zal de ingang naar Bark / Klipper zoveel mogelijk via de

2e Barendrechtseweg - Lindehoevelaan toegankelijk blijven. Het verkeer kan hier echter enige hinder ondervinden.

Indien deze ingang is afgesloten zal er, net als voor het doorgaande verkeer, door middel van gele tekst- en routeborden een omleidingsroute worden aangegeven.

Het (brom)fietsverkeer kan normaal passeren, maar kan enig hinder ondervinden.

Wijziging busroute 184 en de Nachtbus N8

In verband met deze afsluiting zullen de buslijnen 184 en Nachtbus N8 worden omgeleid.

Buslijn 184:

J.G. Oemvliet - 2e Barendrechtseweg - Buitenlandse Baan - Lindehoevelaan - Binnenlandse Baan - Meije v.v.

Nachtbus N8:

J.G. Oemvliet - 2e Barendrechtseweg - Buitenlandse Baan - Lindehoevelaan - Binnenlandse Baan - 1e Barendrechtseweg.

In verband met deze afsluiting komen de volgende haltes te vervallen:

Buslijn 184:

Buitenlandse Baan t.h.v. Bark / Klipper;

Buitenlandse Baan t.h.v. sporthal "De Driesprong".

Vervangende haltes zijn:

Buitenlandse Baan t.h.v. 2e Barendrechtseweg en Lindehoevelaan;

Binnenlandse Baan t.h.v. De Kolk.

Nachtbus N8:

Buitenlandse Baan t.h.v. Bark / Klipper;

Buitenlandse Baan t.h.v. sporthal "De Driesprong";

Binnenlandse baan t.h.v. De Kolk.

Vervangende haltes zijn:

Buitenlandse Baan t.h.v. 2e Barendrechtseweg en Lindehoevelaan;

Binnenlandse Baan t.h.v. het Postkantoor;

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer H.C. Vlot (tel. 698 388).

Start werkzaamheden 30km/uur-zone verkeersmaatregelen in de wijk Buitenoord en in de wijken Molenvliet en Paddewei.

In het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan van de Gemeente Barendrecht is in overleg met de bewoners een plan uitgewerkt voor de inrichting van de wijken Buitenoord, Molenvliet en Paddewei als 30km/uur-zone. Door de inrichting als 30km/uur-zone wordt een rijsnelheid van 30km/uur bewerkstelligd, wat een bijdrage zal leveren aan de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden voor de wijken Buitenoord, Molenvliet en Paddewei starten in de week van 1 oktober en zijn naar verwachting eind november 2001 gereed.

Tijdens de werkzaamheden vragen wij u begrip voor eventuele overlast en hinder. Ook verzoeken wij u om tijdens de werkzaamheden uw auto buiten het werkgebied te parkeren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer M.M.A. Boer van de afdeling Openbare Werken, tel. 698 385 met betrekking tot de wijk Buitenoord of de heer E. Jankowski met betrekking tot de wijken Molenvliet en Paddewei, tel. 698 427.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

Punter 32 1 Salix (wilg)

Klipper 64 1 Metasquoia (watercypres)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud papier

Op zaterdag 29 september, de laatste zaterdag van de maand, kunt u weer oud papier buiten zetten. Het oud papier hoeft niet in een gemeentelijke huisvuilzak, maar dient wel goed gebundeld of verpakt te zijn.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


-enthousiaste vrijwilligers voor de Speel-o-theek in de Waterpoort te Carnisselande.

Tijden: woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.


-de basisscholen in Barendrecht zijn weer begonnen, dus "hulpouders" zijn altijd welkom.

De Vrijwilligers Vacaturebank is geopend op maandag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 (gebouw naast Historische Vereniging, achter de N.H. Dorpskerk) of bel voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt: 626 437.

Collecte

Voor de periode 30 september tot en met 6 oktober is een collectevergunning verleend aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Wijkavond Buitenoord

Op donderdag 4 oktober houdt het college van burgemeester en wethouders een wijkavond voor de bewoners van Buitenoord. Deze wijkavond wordt gehouden in scholengemeenschap Johannes Calvijn aan de Botter 135. De avond start om 20.00 uur.

In de komende jaren zal het college weer alle wijken in de gemeente bezoeken. Bewoners krijgen de gelegenheid om knelpunten aan te geven, vragen te stellen of suggesties te doen aan het gemeentebestuur over hun eigen omgeving.

Uitnodiging

Bij de bewoners van Buitenoord is inmiddels een uitnodiging met antwoordkaart bezorgd. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en wel wil komen, kan zich telefonisch aanmelden bij Bureau Communicatie, mw. W. Meulendijk, tel. 698 451.

Woont u in Carnisselande? Bezoek de informatiemarkt!

Zaterdag 13 oktober in Waterpoort

Woont u in Carnisselande en bent u benieuwd wat Barendrecht u te bieden heeft, kom dan op zaterdag 13 oktober naar de Informatiemarkt Carnisselande!

De informatiemarkt Carnisselande is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement. Een dag die bol staat van ontmoetingen, kennismaking, informatieverstrekking en afwisselende demonstraties. Bijna zestig organisaties presenteren zich op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, politiek, kerk, ouderen, jongeren, algemeen welzijn, zorg en openbare orde en veiligheid. Kortom voor ieder wat wils!

Burgemeester M.Th. van de Wouw verricht om 11.00 uur de officiële opening van de markt. De markt is geopend tot 16.00 uur. U bent de hele dag van harte welkom, de toegang is gratis.

Omdat de parkeergelegenheid bij Waterpoort beperkt is, verzoeken wij u dringend zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets of lopend te komen. Bovendien rijdt van 11.00 uur tot 16.00 uur een gratis pendelbus langs alle bushaltes in Carnisselande naar Waterpoort.

Graag tot ziens op zaterdag 13 oktober in Waterpoort!

Paspoort vanaf 1 oktober niet langer `klaar terwijl u wacht'

Per 1 oktober wordt er in Nederland een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart geïntroduceerd. Tegelijkertijd veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. De nieuwe paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dat gebeurt dus niet langer bij de gemeentes. Hiervoor is gekozen om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Overigens blijven de huidige reisdocumenten gewoon geldig tot de datum waarop ze verlopen.

De belangrijkste verandering is dat u uw nieuwe paspoort of uw nieuwe identiteitskaart bij aanvraag niet langer direct kunt meenemen. Vanaf
1 oktober geldt daarvoor een wachttijd van 5 werkdagen. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet u uw huidige paspoort of identiteitskaart meenemen alsmede één recente pasfoto, die recht van voren is genomen (en dus niet van opzij). Indien u uw nieuwe paspoort of een nieuwe identiteitskaart sneller nodig heeft dan binnen 5 werkdagen, kunt u een beroep doen op een spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

Bijschrijven van kinderen

Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Daarbij is schriftelijke toestemming van de andere ouder nodig (ondertekend en voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs). Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet het kind vanaf 1 oktober bij de aanvraag aanwezig zijn. Bovendien moet een pasfoto van het kind (eveneens recht van voren) worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen. Het kind in kwestie moet overigens alleen aanwezig zijn bij de aanvraag tot bijschrijving, bij het afhalen van het aangepaste paspoort is dat niet noodzakelijk

Praktische informatie

Alle bovengenoemde veranderingen gaan in op maandag 1 oktober aanstaande. Als gevolg van de invoering van de nieuwe werkwijze kunnen er in de eerste week van oktober wel reisdocumenten worden aangevraagd, maar nog niet worden uitgereikt. Ook kan in deze eerste week van oktober geen beroep worden gedaan op de zogenoemde spoedprocedure. Indien u in de eerste week van oktober een nieuw reisdocument nodig heeft raden wij u aan deze in september aan te vragen, want tot en met 28 september worden alle aanvragen nog volgens de `oude' procedure verwerkt. Overigens zal de gemeente Barendrecht voortaan een brief sturen aan mensen wiens paspoort binnenkort verloopt.

Kosten nieuwe reisdocumenten

Tot slot voor de volledigheid nog een overzicht van de kosten van de nieuwe reisdocumenten. Met eventuele vragen kunt bellen met de afdeling burgerzaken van de gemeente (0180) 698 398 of surfen naar www.paspoortinformatie.nl

Huidige kosten

Kosten vanaf 1 oktober

Kosten vanaf 1 oktober bij een spoedprocedure

Paspoort

f 91,85 41,68

f 73,55 33,37

f 147,10 66,75

Identiteitskaart

f 39,60 17,97

f 59,20 26,87

f 132,75 60,24

Bijschrijving

f 15,75 7,15

f 15,00 6,81 (per kind,

direct bij aanvraag paspoort)

f 35,00 15,88 (per kind, bij een eerder uitgegeven paspoort)

f 70,00 31,76*


* Bij de aanvraag van een paspoort d.m.v. een spoedprocedure kunnen ook kinderen worden bijgeschreven. In dat geval gaat dat tegen het normale tarief van f 15,00 ( 6,81) per kind.

Openingstijden Burgerzaken

Maandag 09.00 - 16.30 uur en

19.00 - 20.30 uur

Dinsdag 09.00 - 12.30 uur

Woensdag 09.00 - 16.30 uur

Donderdag 09.00 - 16.30 uur

Vrijdag* 09.00 - 12.30 uur


* Aanstaande vrijdag, 28 september, sluit de afdeling Burgerzaken al om 10.30 uur. Dit heeft alles te maken met een aanpassing in het computersysteem, die nodig is om vanaf 1 oktober de uitgifte van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten mogelijk te maken. Het gaat overigens om een éénmalige vervroegde sluiting. Vanaf maandag is burgerzaken weer gewoon op de gebruikelijke tijden geopend.

Deel: ' Gemeente Barendrecht Infopagina 27 september 2001 '
Lees ook