Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Bomen Middeldijk en Bakkersdijk:

Kwaliteitsbeoordeling populieren gepresenteerd

BARENDRECHT (dinsdag 9 maart 2010) - Vandaag heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Hoogendoorn Boomadvies B.V. hun bevindingen van de kwaliteitsbeoordeling van de populieren op de Middeldijk en Bakkersdijk gepresenteerd. Zij deden dit in het gemeentehuis in een bijeenkomst met het actiecomité 'Barendrecht kappen' en ambtenaren van de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van 10 november 2009. In overleg met het actiecomité is destijds besloten dit onderzoek uit te laten voeren door Hoogendoorn Boomadvies B.V..

Het rapport van Hoogendoorn Boomadvies B.V. is te vinden op de website van de gemeente Barendrecht via www.barendrecht.nl. Op dinsdagmiddag 16 maart neemt het college van burgemeester en wethouders op basis van dit rapport een besluit over de voorgenomen bomenkap. Na besluitvorming door het college volgt woensdag 17 maart wederom een persbericht met daarin een toelichting op het genomen besluit en de eventuele vervolgstappen.

Deel: ' Gemeente Barendrecht Kwaliteitsbeoordeling populieren gepresenteerd '


Lees ook