BURGERS STEUNEN BOER EN DIER

Gemeenteraad Barneveld beslist over lot boeren Kootwijkerbroek

Persbericht

Zoetermeer, 21 september 2001

Op dinsdag 25 september nemen de gemeenteraadsleden van Barneveld een beslissing of de gemeente Barneveld de boeren die in Kootwijkerbroek gekort zijn, moet uitbetalen. Het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier wil dat de gemeente Barneveld de boeren die in Kootwijkerbroek strafkortingen opgelegd hebben gekregen door Minister Brinkhorst, de boeren schadeloos stelt en de strafkortingen vanuit de gemeentekas aan de boeren uitbetaald. In Kootwijkerbroek zijn 42 boeren gekort voor fl. 2.059.000. Dit is meer dan 50% van het totaal opgelegde bedrag aan strafkortingen. Burgemeester W. Burgering heeft in een gesprek eerder deze week het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier laten weten, dat ook hij het kortingensysteem 'onrechtvaardig' vindt. Hij nam boer W. van den Berg, die voor 1,2 miljoen gulden werd gekort als voorbeeld van de onrechtvaardigheid ervan. Veel fractievoorzitters van Barneveldse raadspartijen hebben te kennen gegeven dat zij achter de getroffen boeren staan. Het Actiecomité gaat er vanuit de dat de gemeenteraad dinsdag besluit de boeren vanuit de gemeentefinanciën schadeloos te stellen. Hiermee geeft de gemeenteraad een duidelijk signaal af naar Minister Brinkhorst dat zij zijn MKZ beleid niet steunt. Volgens het Actiecomité kunnen de gemeenteraadsleden dinsdag laten zien dat ze achter de getroffen boeren staan, en duidelijk stelling nemen tegen het beleid in Den Haag.

Einde Persbericht.

Voor nadere informatie over bovenstaand persbericht: Jan Slagter 06-53122763

21 sep 01 12:09

Deel: ' Gemeente Barneveld beslist over lot boeren Kootwijkerbroek '
Lees ook