Gemeente Terschelling


WAT 2002 ONS GAAT BRENGEN
Wat 2002 ons gaat brengen kun je natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, maar er zijn wel bepaalde verwachtingen, plezierige en minder plezierige.

Om met het laatste te beginnen. Wat dacht u van een verscherpte controle en uitvoering van de handhavingstaken? Al die controle is noodzakelijk, maar niet leuk en erg duur. Eén van de redenen waarom de begroting voor 2002 moeizaam sluitend was te krijgen.

In 1997 is bij de gemeente een reorganisatie doorgevoerd, met het doel de gemeentelijke taken wat soepeler en op hoog kwalitatief nivo te laten verlopen. Dat lukt nog niet helemaal, reden waarom er in 2002 een aantal maatregelen op stapel staat om het wel zover te krijgen.

We krijgen ook te maken met een bestuurs-nieuwigheidje. Of het een plus of een min wordt moet nog blijken. Volgend jaar maart hebben we gemeenteraadsverkiezingen, en vanaf dat moment zal een wethouder geen raadslid meer mogen zijn.

Vorig jaar hebben we gemeld dat de begroting voor 2002 uitsluitend een euro begroting zou zijn. Voor het vloeiend kunnen vergelijken van al het cijfermateriaal komt het college daar gedeeltelijk op terug door er een euro/gulden begroting van te maken.

Een begroting staat vol cijfertjes. Die behoeven enige toelichting. Door middel van een aanbiedingsbrief wordt die toelichting gegeven. Echter, die aanbiedingsbrief is logischerwijs geschreven door `de ambtenarij', in een eigen vaktaal. Vaktalen zijn niet voor iedereen even begrijpelijk. In deze begrotingskrant vindt u een leesbare herschrijving van al die vaktaal.
Voor de cijfertjes en de aanbiedingsbrief zelf moet u de begroting hebben.
In deze site staat waar u die kunt inkijken.

VERGADERDATA

Bent u geïnteresseerd geraakt in de begrotingszaken, dan is het aan te raden de vergaderingen die eraan besteed worden bij te wonen. Het is mogelijk dat u daarbij eerst de werkelijke begrotingen in wilt kijken. Dat kan in de bibliotheken van Midsland en West-Terschelling en in het gemeentehuis. De vergaderingen worden allemaal gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Begrotingsvergadering

dinsdag 2 oktober; aanvang 10.00 uur

Commissievergaderingen

10 september commissie I,
11 september commissie II,
12 september commissie III
aanvang steeds om 19.30 uur

OPENINGSTIJDEN

Bibliotheken West-Terschelling
dinsdag van 15.30 - 17.30 uur
donderdag van 10.00 - 12.00 uur
vrijdag van 15.30 - 17.30 uur
en van 19.30 - 21.00 uur
Bibliotheek Midsland
maandag van 15.30 - 17.30 uur
woensdag van 15.30 - 17.30 uur
vrijdag van 15.30 - 17.30 uur
en van 19.30 - 21.00 uur
Gemeentehuis
Maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
en op woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Tel. 0562 446244

GEMEENTERAAD TERSCHELLING

College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuilleverdeling

J.T. van Beukering-Dijk, burgemeester
Burg. Van Heusdenweg 14 West tel. 442671
Sociale zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Cultuur, Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer, Rampenbestrijding, Recreatie en Toerisme, Sport, Economische Zaken, Burgerzaken, Woningtoewijzing, Intergemeentelijke samenwerking.

W.M. Heere VVD, wethouder
Burg. Van Heusdenweg 16 West tel. 442126
Openbare Werken, Financiën, Milieu, Automatisering, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Personeel.

R. van Veen Plaatselijk Belang, wethouder
Torenstraat 37 West tel. 442442
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Woningbouw, Monumentenzorg, Landbouw, Onderwijs.

Raadsleden van de gemeente Terschelling

W. de Haan PvdA
Lies 36 tel. 448400

H. van Deelen PvdA
Het Groenelandsstraatje 7 Midsland tel. 448503

T.D. de Jong PvdA
Cornelis Douwesstraat 3 West tel. 442084

J. Doeksen Plaatselijk Belang
Baaiduinen 6 tel. 448962

B. Epema Plaatselijk Belang
Boomstraat 22 West tel. 443328

R. de Haan-Lakmaker Plaatselijk Belang
Oosterend 22 tel. 448651

K. van Urk CDA
Heereweg 36 Midsland tel. 449449

J.P. Lodder CDA
Kooiweg 7 Hoorn tel. 449081

M.T. Pals VVD
Dorreveldweg 17 Midsland tel. 449648

Gemeentesecretaris

O. Bijlsma,
Duinweg 11b West tel. 443554

Deel: ' Gemeente begroting 2002 Terschelling '
Lees ook