Gemeente Borsele


Gemeente Borsele leent weer handschriften uit het archief van de Rederijkerskamer uit

Van 11 november tot en met 21 december 1999 is in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam een expositie te zien rond het beroemde Handschrift-Van Hulthem uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Op verzoek van de Universiteit van Amsterdam leent de gemeente ten behoeve van deze tentoonstelling een tweetal 17e en 18e eeuwse unieke handschriften uit. Het gaat om de twee toneelrollen van het spel "Lanseloet van Denemerken" uit het voormalig archief der Rederijkerskamer De Fiolieren te `s-Gravenpolder.

Na belangstelling van de Koninlijke Bibliotheek te Brussel is er dus wederom belangstelling voor waardevolle stukken uit het archief van Borsele. De tentoonstelling in Amsterdam is een internationale tentoonstelling waar een beeld wordt gegeven de oudste en kostbaarste handschriftenverzameling van België: het Handschrift-Van Hulthem. Op de tentoonstelling mogen de twee toneelrollen niet ontbreken. Gezien het internationale karakter van de tentoonstelling staat de gemeente bij wijze van uitzondering toe dat het handschrift wordt uitgeleend. Het `s-Gravenpolderse Rederijkersspel is uniek in Nederland. Van "Sandrijn en Lanslot" zijn slechts twee exemplaren bekend en één ervan berust in de archiefbewaarplaats van de gemeente Borsele.

Deel: ' Gemeente Borsele leent handschriften uit aan UvA '
Lees ook