Gemeente Breda

23-08-2001

Gemeente Breda en Provincie tekenen voor groen en grijs De wethouders Van Beusekom en Heerkens van de gemeente Breda en gedeputeerde Van Nistelrooij van de provincie Noord-Brabant tekenen donderdag 23 augustus om 16.30 uur het plan van aanpak voor het project Ontgroening en vergrijzing. Met de ondertekening van de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant, wordt het officiële startschot gegeven voor het project.

Het project Ontgroening en vergrijzing brengt de demografische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor Breda onder de aandacht. De term Ontgroening en vergrijzing wil zeggen dat het aandeel jongeren in de bevolking afneemt en het aandeel ouderen toeneemt. Volgens de prognoses betekent het voor Breda dat in de komende 25 jaar het aantal 65+ers sterk toeneemt, de arbeidzame beroepsbevolking procentueel afneemt en het aandeel jongeren nagenoeg gelijk blijft. Deze verandering in de bevolkingssamenstelling brengt ook met zich mee, dat in de toekomst het maatschappelijk leven anders georganiseerd zal zijn. Een periode van 25 jaar lijkt ver weg, toch zijn de vragen die dit proces oproept nu al relevant. De discussie over het opvangen van het tekort aan personeel speelt immers nu al; hoe moet het in de toekomst als de bevolking verder vergrijst? En wat betekent het bijvoorbeeld voor de relatie zorg en wonen. En wat te denken van cultuur- en sportvoorzieningen: 65-plussers besteden hun vrije tijd anders dan jongeren. Hoe moet de openbare ruimte worden ingericht en wat zijn de gevolgen voor het beheer van de stad? Dit zijn voorbeelden van vragen waar nu al over moet worden nagedacht, en die nu al om actie vragen.

Themabijeenkomsten
Vorig jaar heeft de provincie Noord-Brabant in een aantal themabijeenkomsten over het rapport Brabant tussen ontgroening en vergrijzing het onderwerp aangekaart. De gemeente Breda heeft toen deze kans aangegrepen om in een open discussie met het maatschappelijk middenveld (zoals corporaties, welzijnsinstellingen, Kamer van Koophandel) na te denken over de mogelijke gevolgen hiervan. De gemeente Breda en de provincie organiseren daarom begin 2002 een congres, waarin het proces van ontgroening en vergrijzing centraal staat. Ook zullen er in hetzelfde jaar acht themabijeenkomsten worden georganiseerd.

Breda, 23 augustus 2001

Deel: ' Gemeente Breda en Provincie tekenen voor groen en grijs '
Lees ook