Gemeente BredaDE GEMEENTE BREDA STAAT OPEN VOOR UW VERHAAL

Dat is de naam van de geactualiseerde folder, waarin de gemeente personen, bedrijven en organisaties uitnodigt om klachten, ideeën en suggesties kenbaar te maken. De `oude' folder moest worden aangepast, omdat de gemeenteraad in december vorig jaar een nieuwe klachtenregeling vaststelde, de `Klachtenregeling Breda 1999'. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude klachtenregeling zijn opgenomen in de nieuwe folder.

Klachten, ideeën of suggesties

In de folder staat op welke manier de Bredase burger een klacht over de gemeente (het gemeentebestuur, de diensten van de gemeente, de culturele instellingen en de brandweer) kan indienen, om wat voor soort klachten het dan moet gaan, hoe en wanneer de gemeente de klacht moet afhandelen en waar een klager moet zijn als hij ontevreden is over die afhandeling. In de folder staat ook waar Bredase burgers terechtkunnen met hun ideeën of suggesties.

Folder verkrijgbaar

De folder en bijbehorend klachtenformulier zijn verkrijgbaar bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor, bij de overige balies in de publiekshal, in de deelstadskantoren in Ulvenhout, Prinsenbeek en Teteringen, bij de meldpunten en bij de bibliotheken.

Breda, 21 maart 2000

Deel: ' Gemeente Breda geeft folder met klachtenformulier uit '
Lees ook