Gemeente Breda


GEMEENTE BREDA HOUDT SCHOOLZWEMMEN IN STAND

De gemeente houdt het schoolzwemmen in Breda in stand. Dit is de uitkomst van een discussie over het wel of niet afschaffen van schoolzwemmen in Breda. Door het schoolzwemmen op een andere manier te organiseren bespaart het college van Burgemeester en Wethouders vanaf het schooljaar 2001-2002 jaarlijks een bedrag van ƒ 285.393,-. Het college stelt de gemeenteraad voor het tekort voor 2000 in de begroting eenmalig af te dekken.

De gemeente gaat het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar
2001-2002 anders organiseren. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel wordt vanaf dat moment zwemles gegeven aan alle leerlingen van groep 6 van alle basisscholen. Dat betekent dat voortaan ook de leerlingen van alle voormalige randgemeenten deel kunnen nemen aan het schoolzwemmen. De leerlingen krijgen dan gedurende 28 weken per schooljaar één uur per week les. Nu krijgen de leerlingen nog twee schooljaren les - groepen 5 en 6 - gedurende 30 minuten per week.

De gemeenteraad besloot in 1998 om te besparen op de kosten van het schoolzwemmen. Vervolgens onderzocht het college op welke manier dit zou kunnen. Belangrijke vraag daarbij was of het organiseren van schoolzwemmen een taak van de gemeente is. De gemeente heeft voor het behouden van schoolzwemmen gekozen omdat ze het belangrijk vindt kinderen leren zwemmen om te kunnen overleven als ze in het water terecht komen. Tot slot vindt de gemeente het ook uit het oogpunt van Volksgezondheid van belang om door te gaan met schoolzwemmen; bewegen is gezond en kan een positieve invloed hebben op sociale vaardigheden.

Door het schoolzwemmen anders te organiseren kan het college toch de gewenste besparing realiseren.

Breda, 1 oktober 1999

Deel: ' Gemeente Breda houdt schoolzwemmen in stand '
Lees ook