Gemeente Breda


KROETEN WORDT VEILIGE WIJK

Op dinsdag 30 november hebben wethouder van Beusekom, de heer Peters van de Politie, en tien projectontwikkelaars een overeenkomst ondertekend met betrekking tot het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het gaat over het deelgebied Kroeten Midden. Breda is de eerste gemeente in de regio die een convenant ondertekent voor een plan waarbij een groot aantal woningen is betrokken. Om het keurmerk uit te kunnen geven moet de Bredase wijk voldoen aan een aantal eisen. Dit betreft niet alleen het hang en sluitwerk aan de woning. Ook het stedenbouwkundig plan en het woonomgevingplan zijn onder dergelijke voorwaarden opgesteld. Toepassing van het keurmerk leidt tot minder criminaliteit, heeft een positief effect op onveiligheidsgevoelens onder de bevolking en vermindert de kans op persoonlijk letsel bij brand.

Bouwcombinatie Zundert, Van Opstal o.g. Marketing b.v., ABB Bouw bv, Intermanagement, Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, Van Ginneken Vastgoed Breda, Bouwbedrijf West-Brabant, Kok Bouwgroep b.v., en De Wilde Projektmanagement zijn de projectontwikkelaars van woningen in Kroeten Midden die zich verbonden hebben aan de voorwaarden die het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt aan de woning.

Doordat er al in een vroeg stadium aandacht is geweest voor de veiligheid, konden het stedenbouwkundig plan en het woonomgevingplan hierop inspelen. Zo komen er geen onveilige bosjes of onoverzichtelijke hoeken voor in de straten. De verlichting is er ook op aangepast. De hele buurt wordt hierdoor ook sociaal veiliger.

Cijfers van het NIPO geven aan dat met het beveiligen van de woning of buurt in grootschalige projecten volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen de inbraakkans met 95% afneemt en er geen merkbare verschuivingeffecten optreden. 74% van de bewoners blijkt zich veilig te voelen in de buurt blijkt en 96% van de bewoners in de eigen woning.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft een geschiedenis van bijna 15 jaar. Al in de regeringsnota Samenleving en Criminaliteit (1985) was het doel dat het toezicht op potentiële daders verbeterd zou moeten worden door aanpassing aan woningen, gebouwen en wijken. Met dit idee is veel geëxperimenteerd. De gedachte kreeg pas handen en voeten toen het Engelse concept Secured bij design verder werd uitgewerkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het eisenpakket zoals gesteld in het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Breda, 30 november 1999

Deel: ' Gemeente Breda 'Kroeten wordt veilige wijk' '
Lees ook