Gemeente Breda


GEMEENTE VERLEENT MILIEUVERGUNNING AAN HERO

De gemeente Breda heeft een milieuvergunning verleend aan HERO Nederland B.V. HERO wil een nieuwe hal bouwen op het terrein aan de Teteringsedijk. Een onafhankelijk extern deskundige concludeerde dat de gemeente haar werk in grote lijnen goed heeft gedaan. Enkele kleine punten zijn verduidelijkt. Een aantal omwonenden gaf aan zelf niet over voldoende kennis te beschikken om de ingewikkelde studies over onder andere geluid te doorgronden. Daarop is een extern deskundige gevraagd een onafhankelijk advies te geven.

Het inwinnen van het onafhankelijk advies door de gemeente tijdens een procedure van een milieuvergunning is een ongebruikelijke stap. Het college van burgemeester en wethouders vond dat er redenen waren om deze stap te zetten in de procedure van de milieuvergunning voor HERO. De belangrijkste reden was dat de bewoners hebben aangegeven dat zijzelf niet in staat waren te toetsen wat er in de ontwerpvergunning stond. Daarbij hadden ze geen vertrouwen in de studies die zijn gedaan naar geluid in relatie tot de nieuwe hal van HERO. In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau SCM uit Roermond de bedenkingen bekeken. Het bureau heeft beoordeeld of ze relevant en gegrond zijn. SCM heeft verder gekeken naar de vergunningaanvraag, het klachtenpatroon, de akoestische onderzoeken en de vorige vergunningprocedure. Conclusie van het bureau is dat de punten die onduidelijk waren in de huidige vergunning zijn verbeterd.
De bewoners die bedenkingen hadden ingediend en HERO worden geïnformeerd over het onderzoek.
Al eerder verleende de gemeente een milieuvergunning. Deze is door de Raad van State vernietigd.

De milieuvergunning wordt op woensdag 23 februari opgenomen in de verzameladvertentie van de gemeente in het Stadsblad. Tegen de milieuvergunning kan tot en met 5 april 2000 beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden aangetekend.

Breda, 18 februari 2000

Deel: ' Gemeente Breda verleent milieuvergunning aan HERO '
Lees ook