Gemeente Breda

29-08-2001

Gemeente versterkt armoedebeleid
De gemeente Breda stelt 374.000 gulden (e 191.223) beschikbaar voor verdere bestrijding van armoede onder Bredase burgers. Er is extra geld voor de regeling duurzame gebruiksgoederen, voor de BredaPas en voor het armoedebestrijdingsproject met de GGD. Het college van burgemeester en wethouders biedt dit voorstel binnenkort aan de gemeenteraad aan ter vaststelling.

Hogere tegemoetkoming voor duurzame gebruiksgoederen Bredanaars die drie jaar of langer op een inkomen op bijstandsniveau zijn aangewezen, kunnen jaarlijks een beroep doen op de regeling duurzame gebruiksgoederen. Daarmee krijgen zij een tegemoetkoming van de gemeente voor de aanschaf van bijvoorbeeld een bank, koelkast of wasmachine. Deze regeling wordt met 10% verhoogd. Dit betekent dat gehuwden en alleenstaande ouders vanaf dit jaar 550,- (e 226,89) ontvangen in plaats van 500,-. Voor alleenstaanden wordt het bedrag verhoogd met 35,- naar 385,- (e 174,70).

Extra geld voor BredaPas
Het budget voor de BredaPas wordt verhoogd met 205.700,- (e 93.342,59). Met deze pas krijgen Bredase minima korting op talrijke activiteiten zoals de bibliotheek, cursussen, sporten en dagjes uit. Omdat veel mensen gebruik maken van deze kortingspas, is voor een verhoging van dit budget voor dit jaar gekozen.

Extra geld van project Armoede en gezondheid van kinderen Het project Armoede en gezondheid van kinderen van de GGD bestrijdt de gevolgen van armoede op de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Omdat dit project zeer succesvol is, stelt de gemeente 8.000,- (e 3.630) extra beschikbaar.

Breda, 29 augustus 2001

Deel: ' Gemeente Breda versterkt armoedebeleid '
Lees ook