Gemeente Breda


GEMEENTE BREDA ZET WEER LEUTBUSSEN IN MET CARNAVAL

De gemeente Breda zet ook dit jaar leutbussen in tijdens carnaval in de nachtelijke uren van zaterdag 4 maart, zondag 5 maart en maandag 6. De Leutbussen gaan naar iedere wijk van Breda. Op deze manier wordt carnavalsvierders een alternatief geboden om met het openbaar vervoer thuis te komen in plaats van achter het stuur te gaan zitten of op de brommer of fiets te stappen. Daarnaast blijven de bussen tijdens de carnavalsvakantie (6 tot 11 maart) volgens de normale dienstregeling rijden. Dus niet de vakantiedienstregeling zoals in voorgaande jaren.

Het inzetten van leutbussen was in de voorgaande jaren een succes. In 1998 zijn er in totaal 2600 passagiers vervoerd met leutbussen. In 1999 waren dat er 3000. De ritten worden in opdracht van de gemeente Breda uitgevoerd door de BBA.

De bussen rijden met een frequentie van een half uur. Aanvangstijd is 01.00 uur en de laatste rit is om 03.30 uur. De lijnvoering is voor deze nachtritten aangepast, met name in de binnenstad. Binnen de singels zijn er 3 opstapplaatsen die door alle bussen worden aangedaan: Vlaszak, Oude Vest en Spanjaards Gat. Nabij het Spanjaards Gat zal een tijdelijke halteplaats worden aangebracht.

Alle lijnen starten bij de halte Vlaszak, vervolgens de haltes Oude Vest en Spanjaards Gat om vandaar uit via de wijk te eindigen op de Vlaszak. In de wijken rijden alle bussen allemaal in een richting, dit in tegenstelling tot de normale dienstregeling waarbij de bus zowel linksom als rechtsom door de wijk gaat.

Er is geen rechtstreekse verbinding van de ene wijk naar de andere wijk. Wel kan op een van de drie haltes in het centrum worden overgestapt op een andere lijn.

De nachtelijke Leutbussen vallen niet onder de reguliere dienstregeling maar is een extra aanbod. Strippenkaarten, abonnementen en ov-kaarten zijn daarom niet geldig voor dit vervoer. De prijs per rit is ¦ 6,- met de mogelijkheid voor een overstap. Er kan met contant geld betaald worden of met de alom bekende leutpenningen.

De onderstaande lijnen hebben de volgende bestemmingen: Lijn 1 centrum Tuinzigt/Prinsenbeek v.v.
Lijn 2 centrum IJpelaar v.v.
Lijn 3 centrum Brabantpark/Heusdenhout v.v.
Lijn 4 centrum Heuvelkwartier/princenhage v.v.
Lijn 5 centrum Hoge Vucht v.v.
Lijn 6 centrum Belcrum/Haagse Beemden v.v.
Lijn 7 centrum Ginneken v.v.
Lijn 126 centrum Teteringen v.v.
Lijn 132/11 centrum Ulvenhout/Bavel v.v.

Normale dienstregeling

Om de bussen met de carnavalsvakantie volgens de normale dienstregeling te laten rijden, heeft het college extra geld beschikbaar gesteld. De bussen rijden dan vaker dan men gewend was. In voorgaande jaren werd een vakantiedienstregeling gedraaid waarbij de bussen twee keer per uur reden. Hierbij ontstonden problemen zoals overvolle bussen, vertragingen, uitvallende busritten, gemiste aansluitingen en ergernis bij de reizigers en de chauffeurs. Met het rijden van de normale dienstregeling worden deze problemen voorkomen.

De komende tijd zoekt de gemeente naar een structurele oplossing voor het omzetten van de vier meest problematische weken van de vakantiedienstregeling. Dit is de herfstvakantie, de eerste en laatste week van de zomervakantie en de carnavalsvakantie. De vakantiedienstregeling gedurende zes weken van de zomervakantie zal in ieder geval blijven bestaan.

Breda, 9 februari 2000

Deel: ' Gemeente breda zet leutbussen in met carnaval '
Lees ook