Gemeente Breda

Persberichten

18-02-2003

Gemeente Breda zoekt niet langer naar locatie voor Asielzoekerscentrum

De gemeente Breda schort haar zoektocht naar een locatie voor een asielzoekerscentrum tot nader order op. Onduidelijkheid over het standpunt van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie en berichtgeving in de media dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 40 opvanglocaties gaat sluiten, liggen ten grondslag aan het besluit dat burgemeester en wethouders deze week namen. Het college blijft echter bereid om opnieuw serieus naar een locatie te kijken als de situatie actueel wordt.

Vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie per brief gevraagd naar de wenselijkheid van een asielzoekerscentrum in Breda. De minister gaf immers bij herhaling aan de instroom van asielzoekers te willen politieke uitspraak wenst te doen over de wenselijkheid van een asielzoekerscentrum in Breda en het COA opvanglocaties gaat sluiten, wil het college de zoektocht naar een locatie voor een AZC opschorten.

Breda, 18 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Breda zoekt niet langer naar locatie voor Asielzoekerscentrum '
Lees ook