Gemeente Coevorden

Persberichten Gemeente Coevorden

Persbericht 07- 12- 99

GEMEENTE COEVORDEN GOED VOORBEREID OP JAARWISSELING

De jaarwisseling nadert met rasse schreden. Een jaarwisseling waar veel over gesproken is en die de nodige aandacht krijgt. Immers, met de jaarwisseling breekt een nieuw millennium aan en dit zou gepaard kunnen gaan met storingen in allerlei computers en computergestuurde programma's en bedrijfsprocessen.
De gemeente Coevorden is in het najaar van 1998 aan de slag gegaan om eventuele problemen die zich zouden kunnen voordoen het hoofd te bieden. En dat is voor zover we nu kunnen beoordelen gelukt. De gemeente Coevorden, zo kun je rustig stellen, is Millenniumproof.

GVVP
In de eerste maanden van 1999 heeft de werkgroep millennium hard gewerkt aan het verzamelen van gegevens van alle objecten binnen de gemeente waar maar een millenniumprobleem in zou kunnen zitten. Voorbeelden zijn computers, printers, programma's maar ook liftinstallaties, beveiligingsinstallaties en bruggen en brandweerauto's.

Vervolgens is de leverancier gevraagd of er problemen waren te verwachten met deze objecten oftewel of ze volgens hen millenniumbestendig waren. Van het grootste gedeelte bleek dat er geen probleem zou ontstaan tijdens de millenniumovergang. Er waren een paar objecten waar een probleem in zat en deze objecten zijn aangepast of vervangen.

In de tweede helft van 1999 zijn de meest belangrijke ICT (software en hardware) systemen van de gemeente aan een millenniumtest onderworpen. Bij geen van deze systemen zijn problemen ondervonden.

In de laatste weken wordt een gedetailleerd draaiboek millenniumovergang afgerond waarin onder meer staat beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om eventueel onverhoopte problemen op te lossen.
Op 1 januari zullen medewerkers van de gemeente diverse objecten aan een controle onderwerpen zoals de cv- en beveiligingsinstallaties van de gemeentelijke gebouwen en de belangrijkste hard- en softwaresystemen.

Deel: ' Gemeente Coevorden goed voorbereid op jaarwisseling '
Lees ook